fbpx

Преференции при внос на стоки със сертификат

06. 05. 2018

Митнически преференции, които се дават въз основа на произхода на стоките

Европейският съюз е страна по споразуменията, съгласно които се прилагат преференциални тарифи за внос на стоки с преференциален произход. Преференциите се изразяват в намалени ставки на митата или нулеви ставки върху такива стоки.

Групиране на преференциалните споразумения за Европейския съюз

Групирането на споразуменията за преференции се извършва във връзка с географското положение на съответната страна, както и според типа на преференциално третиране.

Удостоверяване на произхода, даващ възможност за използване на преференции за внос и износ за Европейския съюз

Документите за удостоверяване на произхода, с които се постига ползването на преференции, са няколко. Те се издават от съответния орган в държавата, от която се изпращат стоките, и включват:

 • Сертификат форма А
 • Сертификат EUR.1 за движение на стоките
 • Сертификат EUR MED за движение на стоките
 • Сертификат A.TR за движение на стоките
 • Декларация, изготвена от доставчик
 • Декларация върху фактурата, алтернативно върху друг търговски документ

Преференции, които се прилагат при внасяне на български стоки

За ползване на преференции при внасянето на български стоки важи Сертификатът за произход на стоки А. Това е сертификат, който е в съответствие с Общата система за преференции (GSP).

Условия, на които трябва да отговарят стоките, за да се използват преференции

Изнасящата страна трябва да докаже, че дадените стоки са били изцяло произведени в нея, или са били преработени в достатъчна степен.

Попълване на сертификат форма „А“

Сертификатът се попълва четливо на специална бланка. Езикът, на който се попълва, е английски или френски. Заверяването се извършва от БТПП, като се представят един оригинал, заедно с три копия. За всяка пратка е необходим отделен сертификат.

Къде могат да се подадат документи за заверка на сертификати за произход форма „А“

Заверяването може да се извърши в БТТП в София, както и в регионалните подразделения на БТТП.

Необходими документи за заверка

Ако фирмата ви е регистрирана в БТТП, е необходима само проверка в Търговския регистър, за да се установи верността на данните и спесимена ви. Тази проверка се извършва в компютърната система на регистъра.

Ако фирмата ви няма регистрация в БТТП, е необходимо да представите долупосочените документи:

 • документ за актуално състояние, който се получава от Агенцията по вписванията
 • полагане на подпис върху декларация за спесимен в отдел „Търговски регистър“
 • нотариално заверен спесимен от подписа на представящия документите, ако той е лице различно от управителя по регистрацияa

Документи, които доказват произхода на стоките

 • писмо от производителя или фактура от производителя, точно определящи произхода
 • копие от митническа декларация за внос на дадената стока, или друг сертификат за произход от институция в чужбина, която е оторизирана за издаването на такива сертификати.
 • сертификат за качество
 • за стоки, които са с растителен произход – фитосанитарен сертификат
 • за стоки, които са с животински произход – ветеринарен сертификат
 • за лекарства, химически препарати и др. – свидетелство за анализ или лабораторни свидетелство,
 • както и други документи, с които се доказва произходът на дадената стока.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане