fbpx

Начисляване на ДДС при транспортни услуги за международни превози на стоки

06. 05. 2018

Клиентите на Деламод България могат да получат разнообразна информация от сайта ни. Целта ни е да помогнем за техния информиран избор на транспортни услуги, в който ще им помогнат и нашите специалисти. Един от въпросите, които интересуват клиентите на Деламод, е въпросът за стойността на ДДС, когато правят заявки за международни превози и за вътрешнообщностен транспорт в ЕС. Тук ще предоставим отговор на въпроса.

Прилагането на ДДС става според критерии

Критериите, използвани за определяне на ДДС, са според групите, в които са разделени транспортните услуги според ЗДДС. За всяка група се прилага различна данъчна ставка. Затова е важно да се познават критериите за определяне на ДДС, за да се приложи правилната ставка.

Превозите на стоки са в категорията на услугите

Тъй като превозите на стоки представляват услуги, за тях се прилагат разпоредбите, отнасящи се за облагането с ДДС на услуги. При международни превози и превози в границите на ЕС се прилагат специални правила за облагане.

Как се доказва транспортната услуга

За доказване на транспортната услуга и прилагането на съответната данъчна ставка клиентите на Деламод България трябва да притежават следните документи:

  • фактура, издадена на купувача, в която е посочена стойността на транспортирането до крайната дестинация
  • транспортен документ, който трябва да доказва, че клиентът е изпращачът на стоките, и че купувачът е получателят
  • копия от следните документи: от митнически декларации за износ и внос; в тези документи не е задължително клиентът да е посочен като износител или вносител, а е достатъчно да е посочен като получател или изпращач

Определяне на транспортните услуги като международни

Съгласно ЗДДС, член 30, международните транспортни услуги се определят като транспорт от:

  • територията на една страна в ЕС до територията на друга държава-членка и до трета страна или територия
  • от дадена страна до трета страна или територия
  • от трета страна или територия до дадена страна
  • както и между две места, разположени на територията на дадена страна, когато такъв транспорт е част от транспорт съгласно предните два вида

Да обобщим: при транспорт, който пресича някоя от границите на ЕС, се прилагат правилата и ставките за международен транспорт.

Облагане с ДДС при международни превози

Ставката за ДДС е нулева, независимо какъв статут има получателят, дали е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Определяне на транспортните услуги като вътрешнообщностни

Превозите на стоки се определят като вътрешнообщностни, когато се извършват в рамките на територията на ЕС, между страни-членки, с пресичане на границата между двете страни, ако са съседни, или през други страни-членки, ако не са съседни.

Облагане с ДДС при вътрешнообщностни превози

При този вид превози е от значение дали получателят е местно данъчно задължено или данъчно незадължено лице, чуждестранно данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Само за местни данъчно задължени лица се начислява ДДС. За другите лица се натрупва облагаем оборот в другата страна. 
Ставката на ДДС за местни данъчно задължени лица е 20%.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане