fbpx

Митнически процедури

06. 05. 2018

Ежедневната работа на митническите органи е свързана с различни митнически процедури:

 • проверяване на стоките
 • документирането им
 • определяне на митническия статут на стоките
 • обмитяване
 • установяване на нарушения

Проверяване на стоките и на документирането им

Извършват се различни проверки, включително на придружаващите стоките документи: сертификати от страната на износ, вносна декларация, транзитен документ, и др. Транзитните документи включват:

 • Карнет TIR
 • Карнет АТА
 • международна фактура
 • товарителница

При проверяването текущото състояние на стоките се сравнява с информацията за тях от горепосочените документи.

Определяне на митническия статут

Определянето на митническия статут за стоките, преминаващи през митниците, се състои в разделянето им на категории: местни или чуждестранни. Това разделяне зависи от произхода на стоките, дали те са получени и произведени в страната или в друга страна.

Обмитяване на стоките

При обмитяването на стоките не само се определя тяхната митническа стойност и се извършва съответният митнически сбор. В определени случаи може да се осъществи безмитно пропускане на стоки.
Процедурите на обмитяване включват:

 • преглеждане на стоките
 • описване
 • оценяване на стоките и тарифиране

Установяване на нарушения или опити за нарушения

При установяване на нарушения или за опити за нарушения нарушителите подлежат на санкции съгласно митническото законодателство.

Митнически процедури за търговците

Търговците също трябва да спазват определени митнически процедури:

 • представяне пред митническите органи на внесените стоки
 • деклариране
 • манифестиране
 • получаване на митническо направление

Представяне на стоките от търговците

Стоките, внесени в митническата територия на страната, трябва незабавно да се представят пред съответните митнически органи. За представянето се подава митнически манифест: от лицето, извършило въвеждането им, или от лицето, поело стоите след въвеждането им в страната.

Манифестиране

Манифестирането се извършва чрез подаването на митнически манифест. Това е документ, изготвен по образец. Вместо него може да се представи търговски документ, който включва всички данни за стоките, необходими за идентифицирането им. В някои случаи, посочени в Правилника за прилагане на закона за митниците (ППЗМ), подаването на митнически манифест може да стане служебно – от самите митнически органи.

Деклариране на стоките

 • При декларирането на стоките деклариращото лице представя стоките за прилагане към тях на съответен митнически режим. При декларирането се установява верността на данните от декларацията и автентичността на придружаващите документи. Съществуват няколко начина за извършване на деклариране:
 • в писмена форма
 • в устна форма – от физически лица, внасящи стоки от нетърговски характер
 • по електронен път
 • посредством други начини – когато не зе извършва изрично деклариране на стоките пред митническите органи, но те се смятат за декларирани за режим на внос, както и при някои други случаи съгласно ППЗМ.

Получаване на митническo направление

Митническо направление се получава както за местни, така и за чуждестранни стоки. Преди получаване на направлението стокитеимат статут на временно складирани. Митническото направление може да бъде от следните видове:

 • за прилагане на митнически режим
 • за внасяне на стоки в дадена свободна зона
 • за реекспорт – извеждане от митническата територия на страната
 • за унищожаване на стоки
 • за изоставяне, когато стоките се предават в полза на държавата

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане