fbpx

Международни превози под покритието на Карнети ТИР

06. 05. 2018

Какво представлява карнетът ТИР

Карнетът ТИР е документ, използван като гаранция при международeн превоз, за да обезпечава митнически вземания на стойност до 50 000 щатски долара. Издаването му се извършва съгласно Международната конвенция ТИР и се гарантира от Международната асоциация на превозвачите, а за територията на България – от Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата.

Карнетът ТИР е книжка със съответен брой листи, подвързани с твърди корици. Броят на листите е най-малко четири и зависи от дестинацията на превозвания товар. Листите се наричат волети и в долния край имат контролен талон – суше. Контролният талон се попълва и заверява от даденото митническо бюро при влизане или излизане през дадена граница, паралелно с откъсването на волета от карнета. Необходимите екземпляри волети за държавата изпращач, държавата получател и за транзитно преминатата държава (ако е приложимо) са по два, с бял и зелен цвят.

Необходим брой карнети ТИР при превози

За всяко превозно средство, за всяко съчленено превозно средство и за всеки контейнер е необходим по един карнет ТИР.

Отчетност за карнета ТИР

Всички карнети, заверени от митницата и приключени според изискванията трябва да се отчетат в издалата карнета асоциация веднага след приключването им. За удължаване е необходимо карнетът да се завери от дадената асоциация. Неизползваните в срока на валидността им карнети трябва да се отчетат в дадената асоциация. Ако поради някаква причина карнетът не може да се използва в течение на срока си на валидност и има необходимост от използването му, този срок може да се удължи с един месец.

Условия за превози под карнета ТИР

Международната конвенция ТИР се прилага за превозването на стоки чрез пътни транспортни средства или съчленени средства, отговарящи на условията на конвенцията, а също така и при контейнерни услуги. Превозите трябва да се извършват без междинно натоварване и да преминават най-малко през една граница. Друго задължително условие е част от превозването да се извърши по шосе и под покритието на карнет ТИР. За целта трябва да се спазва образецът в Приложение 1 към конвенцията.

Стоки, превозвани с осигуряване на покритие с карнети ТИР

Стоките, превозвани с осигуряване на покритие чрез карнети ТИР, се вписват в манифеста на стоки във всички волети, според последователността на товарене или разтоварване. Стоките, които се превозват под на карнети ТИР, не се обмитяват. В транзитните митнически бюра при извършване на митническите услуги не е необходимо да се заплащат вносни или износни мита или такси за тези стоки.

Определение за пътни превозни средства, съчленени пътни превозни средства и контейнери

Определението „пътни превозни средства” включва моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, които се прикачват към моторните превозни средства.
Определението „съчленени пътни превозни средства” включва прикачени едно с друго превозни средства, които представляват едно цяло при превозването.
Определението „контейнери” включва транспортни съоръжения за многократна употреба, с обем най-малко един кубичен метър, от типа на метални сандъци, подвижни цистерни, демонтируеми каросерии и други контейнери, които могат да се затварят напълно или отчасти и в тях могат да се подреждат стоки.

Отговорности на гарантиращите карнета ТИР асоциации

Солидарна отговорност с лицата, които трябва да платят необходимите вносни и износни мита или такси, както и на лихвите върху тях при закъснение.
Отговорност пред властите на страната, в която се намира отправното митническо бюро, както и пред властите на страните, през които стоките се превозват с покритие с карнети ТИР.
Отговорност за стоките, невписани в карнета ТИР, но намиращи се в пломбирания участък на превозното средство или в пломбирания контейнер.

Достъп до режима ТИР

Достъпът се контролира от комисия, съставена от представители на Агенция „Митници”Министерството на транспорта и Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата. Комисията заседава шест пъти годишно. В заседанията трябва да участват упълномощени предста.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане