fbpx

Условия на Деламод България за валидност на офертите и поръчките при международни сухопътни превози

12. 20. 2018

При превозите на товари и стоки с автомобилен транспорт Деламод България прилага Общи условия, които можете да намерите на сайта на фирмата. Тук ще ви запознаем с условията за валидност на офертите и с условията за изпълнение на поръчките, с условията за оттегляне на поръчки и с отговорността за заплащане на направените до момента на оттегляне разходи.

Валидност на офертите на Деламод

Условията за валидност на офертите на Деламод България ще намерите в член 12 от Общите условия за извършване на превози с автомобилен транспорт.

  • Незабавно приемане на офертите на Деламод

Обикновено приемането на изготвените оферти трябва да стане незабавно. Но впоследствие може да се извърши оттегляне на оферти или промени в тях, ако това се налага. Изключение правят офертите, за които важат условия за невъзможност за оттегляне или промени.

  • Кога могат да се наложат промени във вече приети оферти

В случаи, в които се налага промяна на себестойността, която е извън контрола на Деламод, ще се извършва такава промяна. Извършването може да се осъществи или с предварително уведомяване, или без предварително уведомяване.

  • Необходимост от допълнителни заплащания от клиентите

Ако ще се наложи заплащането на допълнителни разходи, извън посочената в офертната цена сума, Деламод България може да изиска от клиентите да заплатят такива разходи, ако ги е уведомил за необходимостта от такива допълнителни разходи.

Условията на Деламод за изпълнение на поръчки

В член 13 от Общите условия за извършване на превози по шосе Деламод България посочва условията, които важат при правенето и изпълнението на поръчки.

  • Срок за изпълнение на поръчките и отговорности за пълнотата и точността им

След получаването на конкретната поръчка и след потвърждаването й Деламод България ще изпълни тази поръчка в разумен срок след това. За да бъдат избегнати проблеми и недоразумения, клиентите трябва да направят поръчката напълно и точно. Отговорността за неблагоприятни последици поради непълнота и неточност на поръчките е на клиентите. Изключение правят случаите, в които Деламод е могъл да предвиди, че ще се получат неблагоприятни последици, и не е предупредил клиента за това.

  • Кога Деламод може да откаже изпълнение на поръчка

Ако Деламод България сметне, че заплащането на възнаграждението за изпълнението на поръчката и на разходите, свързани с тази поръчка, не е обезпечено, той може да откаже да изпълни такава поръчка.

  • Условия при оттегляне на потвърдени поръчки

Отговорността за оттегляне на дадена поръчка е на клиента, който е направил тази поръчка. При оттегляне на поръчка за превоз по шосе клиентът, който извършва оттеглянето, трябва да заплати на Деламод България направените до момента разходи във връзка с поръчката.

Изключение правят случаите, в които оттеглянето на поръчката бъде извършено по вина на Деламод.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане