fbpx

Какви обезщетения дължат клиентите на Деламод при превози по шосе

12. 20. 2018

Според Общите условия за превоз на товари по шосе, клиентите на Деламод България носят отговорност за последиците от изпълнението на непълни или неточни поръчки. Освен това условията за превози с Деламод България включват задължения на клиентите за обезщетяване на превозвача при определени обстоятелства.

Освен при обстоятелства, които са настъпили по вина на клиента, Общите условия за превози на товари по шосе от Деламод България включват и следните условия, при които клиентът трябва да обезщети Деламод. По-долу ще разгледаме тези условия, които са изброени в член 11 от Общите условия за превози на товари по шосе.

Обезщетения за данъци, мита и други

Всеки клиент на Деламод е длъжен да обезщетява Деламод България за разходи, направени по време на изпълнението на превозите. Клиентите са длъжни да заплатят обезщетения, дори разходите, изброени тук, да не са направени по тяхна вина. Тези разходи включват плащания на: данъци, такси, глоби, мита, както и разходи поради вреди, за покриването на които или във връзка с които са направени плащания от Деламод.

Обезщетения за искове, които са направени от трети страни

В случаи на искове, направени от трети страни към Деламод България, например държавни органи или власти, и отнасящи се към стоките на клиент на Деламод и превози, извършван за тези стоки, клиентът трябва да обезщети Деламод в следните случаи:

  • ако стойността на исковете е по-голяма от сумата, посочена в Общите условия
  • ако исковете се отнасят до отговорности извън посочените в Общите условия, които Деламод трябва да поеме.

Кога могат да отпаднат задълженията за обезщетения от клиентите

В случаи на изрично вписване в документите за превоз на обезщетение в цялостното възнаграждение на Деламод България, клиентите се освобождават от задължението за плащане на обезщетение.

Друго обстоятелство, поради което може да отпадне необходимостта за клиента да изплати обезщетение на Деламод е случай, при който са направени разходи, причинени са вреди и т.н. поради виновност на Деламод.

Обезщетения от клиенти при изпълнение на поръчките за превози, възложени от трета страна или изпълнявани за сметка на трета страна
Когато поръчката за превоз се възлага от трета страна, или се изпълнява за сметка на трета страна, дори при уведомление за наличието на трета страна по превозите задълженията, които са валидни за клиента относно Деламод България, не отпадат и не могат да се отменят.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане