fbpx

Застраховане на товарите при сухопътни превози

12. 20. 2018

При сухопътен транспорт на стоки с Деламод България клиентите трябва да се запознаят с условията за застраховането на стоките им.

Условия, при които се извършва застраховането

Извършването на застраховането е за сметка на клиентите.
Освен това е необходимо клиентите изрично да са дали своите инструкции за застраховане. В тези инструкции трябва да са посочени както стойността на застраховката за дадената стока, така и рисковете, които покрива тази застраховка.

Деламод България не е страна като застраховател или застрахован

Деламод България няма права на застрахован и задължения на застраховател, затова не може да носи отговорност като застраховател по отношение на стоките, покрити от дадена застраховка.

Запазване на интересите на клиентите и на правата им по сключените застраховки

Единствената отговорност, която клиентът може да търси от Деламод България, е във връзка с евентуално допусната небрежност при извършването на дадената застраховка.

Прехвърляне на правата на Деламод България, ако застраховката е сключена от наше име

Ако застраховката е сключена от името на Деламод България, Деламод България изпълнява задълженията си за запазване на интересите на клиентите, като прехвърля правата си по дадената застраховка на клиента. Други лица, на които Деламод България може да прехвърли правата си по такава застраховка, са собствениците на стоките, които са застраховани, или застрахователят.

Отговорност при претърпяване на щети по стоките

Ако при сухопътен транспорт с Деламод България на стоки, за които застраховката е сключена от нас за сметка на клиента, изпращащ тези стоки, бъдат нанесени някакви щети на превозваните стоки, настъпва застрахователно събитие.

Тъй като Деламод България прехвърля правата си по застраховки, сключени от нас от името на клиенти, на тези клиенти, или на собствениците на стоките, или на застрахователя, се смята, че нямаме отговорности във връзка с уреждането на компенсациите за щетите.

Затова Деламод България не носи отговорност нито пред клиентите, нито пред собствениците на стоките, претърпели щети, тъй като тези щети се покриват от застрахователното обезщетение, а правата на Деламод България са прехвърлени на горепосочените лица.

Повече допълнителна информация относно международните сухопътни превози на товари може да прочетете в Общите условия на Деламод България.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане