fbpx

Политика по качеството – ISO 9001

Нашата сертификация бе одобрена от Lloyds Register Assurance и удостоверява, че системата за управление на качеството в Деламод България за международни и вътрешни спедиторски услуги с автомобилен, въздушен и морски транспорт, отговаря на следните ISO стандарти – BS EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015 & ISO 9001:2015.

Сертификат по ISO 9001

Политика по качеството – ISO 9001

политика по качество

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies as set out in our Privacy & Cookie notice. Read more

Confirm