fbpx

ADR превози

11. 08. 2019

С Деламод България можете да превозите опасни товари от различни класове, със специални транспортни средства, оборудвани за безопасно транспортиране на такива товари. Шофьорите са с квалификация за превози на опасни товари, преминали специализирано обучение.

Превозите се извършват в съответствие с условията на международната спогодба ADR. Това е европейска спогодба уточняваща всички условия за транспорта на опасни товари, включително транспортните средства, с които се извършва този транспорт.

ADR превози
снимка: https://www.chadkirktransport.co.uk

Видове опасни товари, които можете да превозите с Деламод България

Опасните товари се групират в девет групи, наречени класове. Тук влизат както боеприпаси, газове, запалими вещества, токсични вещества, така и радиоактивни материали като руди и медицински изотопи, корозионно активни вещества. В последния клас, клас 9, се включват различни опасни товари, като литиево-йонни батерии, сух лед, животоспасяващи апарати и други.

Транспортните средства на Деламод България за превози съгласно конвенцията ADR

Деламод България използва цистерни за транспортиране на опасни товари, които са в течно или газообразно състояние. За транспортиране на други опасни вещества се използват контейнери – големи и малки, които се товарят на транспортни средства, обезопасени съгласно изискванията.

При транспортирането се спазва изискването за ограничението до едно ремарке или едно полуремарке към транспортното средство, когато то транспортира опасни товари.

Разрешителни за превозвача на опасни товари

Разрешителните се издават от ИА „Автомобилна администрация“. Те са одобрения по образец. Валидността им е една година. За получаване на одобрение трябва да се представят документи, които доказват, че съответното транспортно средство е годно за транспортиране на опасни товари.

Деламод България стриктно спазва процедурите за получаване на разрешения за транспортните си средства, предназначени за транспорт на опасни товари.

Маркировка на транспортните средства за транспортиране на опасни товари

Маркировката на всяко транспортно средство на Деламод България, с което се превозват опасни товари, показва явно вида на опасния товар. Маркировките се поставят на видно място и не се повреждат по време на превоза. Едно от изискванията, за да може материал да се използва за такива маркировки, е материалът да може да издържи без да се запали поне в течение на 15 минути, ако се окаже в контакт с огън.

Групажни превози на опасни товари

Деламод България улеснява клиентите си, които имат нужда от транспорт на по-малки количества опасни товари, с предлагане на групажен транспорт със специално оборудвани камиони. Така превозите не са на високи цени и клиентите не чакат дълго за транспортиране.

Обърнете се към нас за групажно транспортиране на товари като батерии, запалки, кибрити, медицински култури, биологични отпадъци и други.

Разчитайте на професионализма и квалификацията на нашите специалисти

В екипа на Деламод България се включват водачи, сертифицирани за превози съгласно спогодбата ADR. Членовете на екипа на Деламод България, които участват в обработването на опасните товари, също са обучени за боравене с тях и спазване на правилата за безопасност.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане