fbpx

Усъвършенстване на логистичните услуги в отговор на новите предизвикателства

12. 31. 2020

Пред компании като Деламод България наред с другите задачи за навременни логистични превози и обслужване на клиентите на ниво непрекъснато стои още една важна задача. Това е задачата за непрекъснато усъвършенстване на нивото на логистичните услуги. Това ниво е от съществено значение за успеха на логистичния бизнес и за него допринасят фактори, които ще разгледаме по-долу.

логистични услуги

Тези фактори включват най-вече оптимизация на складови услуги, нови технологии, планиране и прогнозиране, използване на опита на конкурентите.

Значение на логистичния мениджмънт

Логистичният мениджмънт, с вземане предвид на всички ключови фактори, обуславя успеха на бизнеса. Той гарантира изпълнение на обещанията, които фирмата дава на клиентите. В Деламод България логистичният мениджмънт е в центъра на вниманието, за да се осигури усъвършенстване на логистичните услуги.

Ефективни складови услуги

За да се осигури ефективност на складовите услуги, трябва да се оптимизират складовите площи. Това е задача, която непрекъснато стои пред нашата компания, както за складовите площи в страната, така и площите за складиране, които използваме благодарение на партньорството си с чужди фирми.

Продуктите и стоките трябва да се подреждат така, че да могат да се намерят и вземат възможно най-бързо. На по-достъпните места се поставят бързо продаващите се стоки, които често се вземат за изпращане.

При подреждането в складовете се спазва и принципът за сезонност на стоките, като тези, които се търсят в дадения сезон, се поставят на по-достъпни места, а когато премине сезонът на интензивното им търсене, се преместват по-навътре, за да се осигури лесна достъпност до стоките за новия сезон.

Ние използваме системи за управление на складови наличности, с които всички процедури по обработването на стоките се оптимизират.

 

Нови технологии и автоматизация

Новите технологии и автоматизацията увеличават значително бързината и ефективността на операциите в обработването на поръчките и логистичните превози. Те пестят работна ръка и могат да работят непрекъснато, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, без да е необходима почивка, отопление и осветление. Новите технологии и автоматизация не заменят напълно целия персонал, но са незаменими в операции като попълване на запаси за транспортиране. Технологии като управляващи системи за складове могат да бъдат интегрирани напълно, така че да можем да измерваме ефективността на логистичните дейности на нашата компания.

 

Планиране и прогнозиране

Наличието на достатъчни обеми стоки е ключово за успешното организиране на логистичните превози. Предварителното попълване на запасите е много важно за поддържане на такива обеми и е част от управлението на складовите наличности. Така се покриват нуждите на фирмите, занимаващи се с търговия на едро и с дистрибуция. Нашата фирма използва и софтуер за планиране и прогнозиране на запасите, за да могат да се осигуряват необходимите количества от стоки във всеки момент.

 

Използване на опита на конкурентите

Чрез следване на примера на конкурентите ние вземаме най-добрите практики от техния опит, възприемаме използвани от тях системи за управление и друг софтуер, както и програми за обучение на персонала. Така прилагаме най-добрите принципи, практики и технологии в нашата дейност.

За да отговори на предизвикателствата в бързо изменящата се среда в национален и международен мащаб, Деламод България усъвършенства складовите си услуги, прилага нови технологии, планира и прогнозира необходимите обеми от стоки за търговци и дистрибутори и възприема най-добрите практики от конкурентите си.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане