fbpx

Услуги и условия на Деламод България за транспортиране и складиране

Деламод България извършва превози съгласно Конвенцията за международни превози на стоки CMR.

Предлагаме също така складиране, обработване и изготвяне на документи за транспортираните стоки или товари.

Стоки или товари

Съгласно Общите условия на Деламод България, понятието „стоки или товари“ включва и всякакви опаковки, контейнери или средства за защита на стоките или товарите от повреди при транспортирането, обработването и складирането.

Опасни товари

Деламод България извършва транспортиране на опасни товари. Те са товари, за които съхранението, обработването или транспортирането се определят като рискови от страната на произход, страната на получаване, или се определят като такива съгласно приложимите международни правила.

Транспортни средства на Деламод България

Транспортните средства на Деламод включват:

 • контейнери
 • камиони
 • трейлъри
 • вагони
 • цистерни
 • палети

и други средства за транспортиране на стоки или товари.

Оферти

Офертите на Деламод са валидни, ако се приемат за незабавно изпълнение.
Офертите могат да бъдат оттеглени или модифицирани, в случай на промени в цените, които са извън контрола на Деламод.

Изпълнение на поръчките

Изпълнението започва в разумен период след приемането и потвърждаването на офертата.

Инструкции

Инструкциите трябва да бъдат представени писмено и да са представени на лица, които са квалифицирани или упълномощени да ги изпълнят. Страните няма да бъдат отговорни за случаи на повреди или загуби, настъпили вследствие на изпълнението на устни инструкции.

Складиране на стоки и товари

Задълженията на Деламод включват инспектиране и поддържането на стоките и товарите в добро състояние и не включват отговорност за съдържанието в опаковките.

Митническо обработване

Клиентът трябва да осигури данните и документите за изготвянето на митнически манифест и освобождаване на стоките.
Деламод спазва всички приложими митнически изисквания и не изпълнява инструкции, които водят до неспазването им.

Транспортиране на товари със специални изисквания

Приемането на такива товари се извършва с писмено споразумение, въз основа на декларация на клиента. Товарите със специални изисквания включват:

 • товари с извънгабаритни размери
 • малотрайни товари
 • опасни товари
 • товари, изискващи специални условия и оборудване за транспортиране, складиране или обработване.

Застраховане на стоки и товари

Застраховането се извършва за сметка на клиента и съгласно неговите инструкции. При настъпване на застрахователно събитие задълженията на Деламод като изпращач ще се считат за изпълнени, когато са взети основните мерки за защита на клиента и интересите и правата му по отношение на застраховането.

Случаи на непокрити рискове

Деламод не носи отговорност за повреди или загуби на стоки или товари по следните причини:

 • изпълнение на инструкциите на клиента;
 • действие или бездействие от страна на клиента;
 • липса на документиране на инструкции на клиента, когато такива инструкции трябва да се осигурят поради естеството на стоките или товарите;
 • скрити дефекти на стоките или товарите и опаковките им, недостатъчно опаковане или липсващо такова;
 • действие на гризачи, гъбички и други вредители и паразити;
 • нормално стареене и физико-химични процеси в стоките или товарите;
 • атмосферни влияния при транспортиране и складиране в незащитено транспортно средство или склад.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане