fbpx

Условия за международен воден транспорт

01. 07. 2020

Значение на водния транспорт

Водният транспорт е особено важен в световен мащаб, като удобен и евтин вид транспорт за превозване на товари на различни разстояния. Заедно със съобщенията транспортът, и особено водният транспорт, се обединяват в понятието комуникации, тъй като свързват хората, предавайки информация и превозвайки товари.

Както и другите видове транспорт, водният транспорт е високотехнологичен отрасъл. Той се усъвършенства непрекъснато въз основа на постиженията в технологиите.

морски транспорт
снимка: https://www.beltandroad.news

Предимства на водния транспорт

Водният транспорт има своята специфика на товароподемност и скорост, а също и по отношение на себестойността на превозваните стоки. Услугите във водния транспорт са предпочитани, когато не се налагат спешни доставки, поради следните предимства:

  • не се налагат разходи за прокарване и поддържане на пътища;
  • капацитетът на превозващите средства е най-голям, тъй като теглителната сила е по-малка в сравнение с тази при сухопътния транспорт.

Товари и стоки, превозвани по водни пътища

В морския транспорт най-голям дял при превозваните товари имат нефтът, нефтопродуктите и железните руди.
Развиващите се страни използват водните пътища за износ на храни, нефт и минерални суровини. Развитите страни разчитат на водния транспорт за износ на готова продукция – машини, стоки, произведени от обработващата промишленост, химикали.
В Европа по водните пътища се внасят руди, нефт и дървен материал.

Видове морски пътища

Водните пътища са предимно морски и обхващат следните видове:

  • каботажни, или крайбрежни
  • регионални, свързващи пристанища в даден регион
  • трансокеански

Международни водни пътища

Международните водни пътища са обикновено натоварени. Най-иживените са Северноатлантическият морски път, свързващ тихоокеанските пристанища в Северна Америка с пристанищата в Япония, Африканският, Индийският, Близкоизточният, Латиноамериканският морски пътища.

Големи пристанища по света

Броят на големире пристанища по света надхъврля 700. Оборудването им е добро, със сложни транспортни съоръжения и обширна складова база. Най-голямото пристанище в света е това на Ротердам. Други големи пристанища са тези на Лондон, Дувър, Пирея, Неапол, Хелзинки, Сингапур. Пристанищата в Ротердам и Сингапур имат по две части: едната се използва за товарене, а другата за разтоварване на стоки.

Значение на водния транспорт за България

Този вид транспорт има своя голям дял за създаването на условия за функционирането на международните пазари. Така се улеснява участието на всички страни в международното разпределение на труда, включително и на България. За превозването на стоки използвайки водните пътища фирми като Деламод България имат своя непрекъснат принос.

За България водният транспорт се извършва по Дунавския воден път, а също и чрез Черно море. Така страната ни се свързва с всички европейски страни, през които минава Дунав, а също и с всички морски страни по света. Чрез канала Рейн – Майн – Дунав, който функционира от 1992 г., България има достъп до най-късия воден път от Черно море до Северно море.

Благодарение на икономическите връзки, осъществявани по водни пътища, се извърши модернизация на пристанищата във Варна и Бургас, както и на Видин, Лом, Свищов и Русе. За нуждите на водния транспорт до Русия и Украйна беше построен каналът Варна – Девня, както и фериботното пристанище.

Насърчаване на разрастването на водния транспорт в Европейския съюз

В Европейския съюз се насърчава разрастването на водния транспорт, който се извършва по вътрешните водни пътища. Освен модернизирането на инфраструктурите и осъвременяването на оборудването се отделя внимание и на повишаване на безопасността и на опазването на морската среда, чрез Програматата NAIADES.

Законодателството на Европейския съюз има за задача да хармонизира и опрости административните процедури при морските превози на кратки разстояния. Така се подобрява ефективността и конкурентноспособността на морските превози в ЕС и процедурите при този транспорт стават също така опростени, както и при другите видове транспорт.

Опростяването на процедурите е важно за постигане на по-ниски цени на водните превози с FCL и LCL контейнерни услуги, тъй като при по-сложни процедури се увеличават забавянията и се повишават разходите. Опростяването на процедурите за вътрешни морски превози в ЕС прави тези превози по-евтини.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане