fbpx

Транспорт на товари за минната промишленост

02. 08. 2021

Минната промишленост се нуждае от доставки на оборудване и резервни части за него. Транспортът на добиваните суровини и материали също е важен за осигуряване на достатъчни количества за съответните производства. Извършване превози на нефт, газ, твърди горива, строителни материали, полезни изкопаеми и други.

За транспорт на оборудване – доставки на малки и големи пратки с машини и части, предлагаме удобни и ефективни решения с бързо организиране на превозите. Потърсете ни и за транспорт на добити количества суровини и материали в насипно състояние до ваши клиенти – предприятия и други. Деламод България има опит в транспорта на товари за нуждите на минната промишленост.

 

Транспорт на товари за минната промишленост

 

Осигуряване на необходимите условия по време на транспорта

В минната промишленост се използват редица машини, включително сложно оборудване с цифрово управление. Транспортът на такива машини и уреди трябва да се извършва със спазване на всички условия за опазване на оборудването, чрез подходящи опаковки и допълнителна защита по време на превозите. Нашите служители имат опит в осигуряването на съответните опаковки и грижите за оборудването при транспорта.

Когато изпращате големи пратки с машини с голямо тегло и размери, предлагаме транспорт с нашите специализирани транспортни средства за извънгабаритни превози. Те имат висока товароподемност и с тях сигурните превози на оборудването ви са гарантирани.

За насипна продукция също осигуряваме подходящи транспортни средства с падащ борд, за лесно разтоварване при пристигане в крайните дестинации.

 

Интермодални превози на оборудване и продукция

При транспортните решения за минната промишленост осигуряваме превози с един вид транспорт или с комбиниране на видове транспорт, например железопътен с автомобилен, или автомобилен с воден. Така се постигат по-кратки срокове на транспортиране или се избягва неудобен участък за даден вид транспорт чрез използване на друг вид.

 

Складови услуги за оборудване и продукция на минната промишленост

Складирането се налага при изчакване на организиране на доставка на вече налични и очаквани оборудване, ресурси и продукция. Деламод България осигурява складиране за необходимите срокове на оборудване и продукция. Потърсете ни за заявка за складиране и ще ви осигурим необходимите площи. Ще спазим всички изисквания, които имате за грижите за оборудването и материалите, складирани върху тези площи.

 

Транспорт на проектни товари за минната промишленост

Големите по размери единици оборудване, които се доставят до строителните площадки и до местата за минно дело, се наричат проектни товари. Те са с извънгабаритни размери и за превозите им се изискват транспортни средства с повишена товароподемност и възможност за поместване на големи единици оборудване. Като член на Международната асоциация за проектни товари нашата компания предлага транспорт на проектни товари с оборудване за нови минни обекти.

 

За минната промишленост логистиката е също така важна, колкото и маркетингът

Организирането на навременни превози за минните компании е от първостепенна важност, тъй като така се осигурява оборудване и части за производството, а освен това се осигурява и заявената продукция за клиентски компании. Разчитайте на организацията на превозите от нашите специалисти, които са с опит и са запознати с особеностите на продукцията на този вид промишленост и с изискванията, които трябва да се спазват за поддържането на качеството й.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане