fbpx

Транспорт на проектни товари за нефтохимически заводи

03. 02. 2021

Оборудването за нефтохимически заводи е с големи размери. За да могат да се извършват превозите му, части от него трябва да се разглобяват. Така основното оборудване и частите могат да се товарят на транспортни средства за тежки и извънгабаритни товари, ако самите те са с по-големи от обичайните превозвани товари по тегло и/или дължина. След достигане на крайната дестинация и разтоварване на мястото, където ще функционира оборудването, основните му части се разтоварват на площадката, а частите, които са били демонтирани преди транспорта, се сглобяват отново към тях.

 

Транспорт на проектни товари за нефтохимически заводи

 

Оборудването, което е голямо по размери и е от съществено значение за изпълнение на проекти, е и с висока цена. Тези характеристики се отнасят за товари, наричани „проектни“.

Превози на проектни товари с транспортни средства с голяма товароподемност

Транспортът на проектни товари изисква използване на транспортни средства с голяма товароподемност. Не само оборудването като цяло, но и частите му, които се демонтират за по-лесен транспорт, са с голямо тегло. За превози на части на оборудване до нефтохимически заводи Деламод България предлага бързо организиране и транспорт на конкурентни цени.

Деламод България членува в Международната асоциация за проектни товари

Деламод България е член на Международната асоциация за проектни товари (Overseas Project Cargo Association). Това е асоциация, която съществува от 2014 година. Създадена е, за да осигури експертна помощ и оценка при превозите на извънгабаритни товари и сложни проектни товари.

Транспортът на проектни товари е високо специализиран. Оборудването, което се превозва с логистични транспортни средства, е основно за изграждането и поддържането на редица голямомащабни проекти. Такова оборудване се използва в сектори на индустрията като нефтохимията, получаването на енергия чрез вятърни турбини, минното дело и други.

За превозите на проектни товари са необходими висококвалифицирани специалисти

Тъй като проектното оборудване е в голяма степен комплексно, при превозите то трябва да се придружава от висококвалифицирани специалисти. За всяка пратка трябва да се разработи индивидуално решение.

Всички фирми, които са членове на Международната асоциация за проектни товари, са проверени подробно за спазването на стандартите за качество и безопасност при транспортните услуги за такива товари.

Превози на проектно оборудване за нефтохимически заводи

Оборудването за нефтохимически заводски инсталации е важно, тъй като голяма част от произведената от тежката промишленост промишлена продукция се пада на химическата и нефтохимическата промишленост.

Важно значение не само в национален, но и в международен мащаб е производството не само на горива, но и на синтетични влакна, синтетичен каучук и други важни суровини. Затова превозите на проектно оборудване и части за него трябва да се изпълняват навреме и при спазване на всички условия. С логистичните превози от Деламод България клиентите могат да разчитат на навременни доставки и придружаване на транспортните средства с оборудването от специалисти с квалификации и опит в този вид превози.

Изготвяне на документи и преминаване през митнически процедури

Нашите специалисти не само организират превозите и избират най-подходящите маршрути. При международни превози на проектно оборудване те изготвят необходимите документи и когато е необходимо осигуряват всички необходими документи и условия за преминаване през митнически процедури. Нашите специалисти извършват и освобождаване от мита.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане