fbpx

Транспорт и логистика на опасни товари

12. 20. 2018

Превоза на опасни товари е специфична дейност от логистичния аутсорсинг, която се извършва със специални превозни средства и шофьори, които са преминали обучение. В Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) са уточнени всички подробности относно тази дейност.

Терминът „опасни товари” означава вещества или продукти, които се превозват при специални предпазни мерки в зависимост от техния клас.

Класове на опасните товари

 • Клас 1 – Експлозиви, които се разделят 6 подкласа и включват: боеприпаси, патрони, фойерверки, пиротехника, сигнални ракети, детонатори, възпламенители, детонаторни шнурове, ракети, TNT / TNT смеси и др.
 • Клас 2 – Газове, които се делят на 3 подкласа и включват: аерозоли, сгъстен въздух, газови патрони, газове за пожарогасители, бутан, пропан, метан, етан, деметил етер, етилен, пропилен и др.
 • Клас 3 – Течни запалими вещества, които включват: ацетон, алкохол, парфюмерийни продукти, авиационно гориво, бензин, дизел, керосин и др.
 • Клас 4 – Твърди запалими вещества, които се делят на 3 подкласа и включват: алуминиев фосфид, натриеви батерии и клетки, запалки, кибрити, камфор, целулоид, копра и др.
 • Клас 5 – Окисляващи се вещества; органични прекиси, които включат: хлорати, нитрати, перманганат, алуминиев нитрат, водороден прекис и др.
 • Клас 6 – Токсични вещества; заразни вещества, които включват: медицински/биомедицински отпадъци, биологични кулури, образци, багрилни вещества, цианиди, крезоли и др.
 • Клас 7 – Радиоактивни материали, които включват: радиоактивна руда, медицински изотопи, иридиеви нуклеиди/изотопи, плутониеви нуклеиди/изотопи и др.
 • Клас 8 – Корозионно активни вещества, които включват: киселинни разтвори, течност за акумулатори, формалдехиди, разредители, бром, азотна киселина и др.
 • Клас 9 – Разни, които включват: сух лед, литиево-йонни батерии, намагнетизирани материали, екипировка за бърза помощ, животоспасяващи апарати и др.

Превозни средства за превоз на опасни товари

 • Цистерни – най-разпространените превозни средства. С тях се превозват течни и газообразни опасни товари.
 • Контейнери – за превоз на насипни или палетирани опасни товари.
 • Бутилки за газообразни вещества под налягане.
 • Малки контейнери за радиоактивни, медицински и др. опасни товари.

Всички превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари минават задължителна проверка, с която да се удостовери, че отговорят на нормативната уредба. ППС, в което е натоварен опасен товар, не трябва да има повече от едно ремарке или полуремарке.

От ИА „Автомобилна администрация” на превозвача, ползвателя или собственика на ППС се издава специално одобрение по образец, което важи за 1 година. То се издава след подаването на съответните документи, доказващи годността на ППС, с което ще се извършва превоза на опасни товари.

Всяко транспортно средство трябва да бъде надлежно маркирано, за да е ясно какъв вид опасен товар превозва. Маркировката трябва да е видима, четлива и устойчива на нормални условия на превоз, както и да издържа на огън поне 15 минути.

Лица, занимаващи се с превоз на опасни товари

 • Консултанти – хора, които са преминали специално професионално обучение и получават удостоверение за една или няколко групи опасни товари, като след това имат право да извършват консултации само за тези товари. Удостоверението се издава за срок от 5 години.
 • Водачи на МПС, които превозват опасни товари. Задължително трябва да са преминали курс за професионално обучение, а за клас 1 и клас 7, трябва успешно да се преминали специализиран курс. Удостоверението на водачите се издават за срок от 5 години и са на български и английски.
 • Помощен персонал – всички лица, които участват в товаренето, разтоварването, пакетирането, маркирането, етикирането, както приемат или предават за превоз опасни товари минават обучение за изискванията при превоза на опасни товари.

Деламод България разполага с превозни средства, обучени шофьори и персонал за превоз на опасни товари до Германия, Англия, Русия, Финландия и Балтийските държави, както и всички останали наши дестинации за международни сухопътни превози.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане