fbpx

Тенденции в логистиката за близкото бъдеще и след ковид пандемията

12. 17. 2020

Пандемичната ситуация усложни дейностите в търговията в глобален мащаб. Това се отрази и на логистиката, тъй като тя извършва превози на огромни количества стоки. Водещите логистични фирми като Деламод България се подготвят за промените, които се наложиха поради спазването на ограничения. Промени в превозите на стоки и товари неизбежно ще се наложат и след отшумяване на пандемията. Условията на пазара ще се променят бързо и ще се наложи да се реагира също така бързо, за да се осигури достатъчно производство и достатъчно логистични услуги.

логистиката след ковид пандемията

 

Увеличаване на електронната търговия и на логистиката на стоки за нея

С налагането на карантина и ограничения все повече хора пазаруват онлайн и поръчват доставки на покупките до домовете си или до офиси на логистични фирми.

Заявките за превози към Деламод България все повече включват транспорт на такива покупки. Очаква се в бъдеще онлайн покупките да нарастват все повече, а с тях и нуждата от превози до купувачите.

 

Тенденции за търговията и логистиката в бъдещия период след пандемията

Всъщност тези тенденции се наблюдават още от сега. Но те са в началния си стадий. Спазването на принципите им ще осигури по-голяма ефективност и конкурентноспособност, както и по-голямо удовлетворение у купувачите.

 

По-голяма гъвкавост

За да реагират на променящите се условия на пазара, логистичните фирми трябва да проявяват по-голяма гъвкавост, като установяват връзки с повече партньори. Така те ще могат да реагират съответно в новите условия, за да намалят рисковете, които се изправят пред тях. За логистичните фирми това означава разширяване на партньорските мрежи, особено в международен план.

 

По-нататъшно оптимизиране

За по-нататъшното оптимизиране основна роля играят и ще продължават да играят новите технологии и обработването на данни. Така в логистиката ще се следят превозите, за да може бързо да се установяват както успешни практики, така и слабости. При превозите пратките ще могат да се проследяват в реално време, за да бъдат информирани клиентите къде в даден момент се намира всяка пратка. Така и клиентите на логистичните фирми ще могат да планират производството и търговските си дейности.

 

Грижа за околната среда

Опазването на околната среда помага за по-голяма чистота около всички и по-малки рискове от разпространяване на зарази. Както правителствата на страните, така и клиентите на производители, търговци и логистични фирми също настояват за „зелени“ производство и логистика. Тези изисквания ще нарастват все повече дори след отшумяване на ковид пандемията.

В логистиката новите технологии ще продължат да помагат за проследяване и контрол на процесите, за да се намалят разходите на гориво и да се оптимизират маршрутите.

За по-малко замърсяване на средата ще помогне използването на рециклируеми и многократно използваеми опаковки.

 

Намаляване на международната търговия и превози

В условията на епидемия от ковид се наложи въвеждането на редица ограничения в международната търговия и превози. По-строгите наредби за спазване на хигиена, преминаване през процедури на проверка на шофьорите и други водят до по-продължителни превози и по-високи цени. Затова се очаква да се увеличат обемът на вътрешната търговия и вътрешните превози във всяка страна.

Деламод България има готовност да предложи на производители и търговци необходимите превози вътре в страната на стоки и товари.

Вътрешната търговия и превози ще допринесат и за опазване на околната среда, тъй като ще се внасят по-малко стоки, някои от които са произведени в далечни страни и за транспортирането им до България е изразходвано доста повече гориво, отколкото за аналогичните им български продукти.

 

Инвестиране в складове

За да могат да предоставят на клиенти складови площи за съхраняване на запаси от стоки преди консолидиране и превозване, както и за запаси за вериги за доставки, логистичните фирми ще имат нужда да инвестират все повече в нови складове.

Пандемията от ковид ускори тенденцията за купуване онлайн до нива, които трудно бихме могли да си представим до преди март 2020 г. Това налага все по-голяма оптимизация и гъвкавост, както и предлагане на повече складови площи от логистичните фирми. Деламод България усилено работи за усъвършенстването на превозите си в унисон с новите тенденции.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане