fbpx

Специализирана логистика

05. 06. 2019

Специализираната логистика е основна част от спедициите в страната и чужбина, извършвани от Деламод. За превозите на всеки специален вид товари е необходим опит, както и знания за особеностите им и начина на поддържането им по време на транспортиране. Освен това за специализираната логистика често се налага маршрутът да се изготвя специално, за да се постигне оптимално транспортиране на товарите въз основа на конкретните им особености, както и за доставянето им в необходимия срок.

специализирана логистика

Услуги на Деламод за специализирана логистика

 • Консултации за транспортирането на конкретните товари
 • Изготвяне на предложение за транспортирането
 • Използване на подходящи транспортни средства
 • Оформяне на документи, включително митнически документи
 • Доставки на товарите от врата до врата
 • Система за управление на доставките
 • Осигуряване на специалисти при транспортирането на различни видове оборудване
 • Обратна логистика – транспортиране обратно на дефектни части или оборудване

Видове транспорт за специализирана  логистика
Специализираните превози се извършват от Деламод със следните видове транспорт:

 • Сухопътен транспорт
 • Морски транспорт
 • Въздушен транспорт
 • Групажен – за малки пратки

Видове специализирана логистика, извършвана от Деламод

 • Логистика на товари, изискващи специален температурен режим – хранителни продукти, фармацевтични продукти, химически продукти. За транспортирането им се използват транспортни средства, оборудвани с хладилни агрегати, за поддържане на необходимата температура през периода на превоза.
 • Логистика за машиностроенето – транспортиране на суровини за различните отрасли на машиностроенето. Разполагаме със специалисти по този вид логистика, както и с консултанти.
 • Логистика на автомобили – леки автомобили, влекачи, транспортиране на резервни части, транспортиране на автомобили на собствен ход.
 • Логистика на материали за химическата промишленост – суровини, които трябва да се съхраняват при специални условия. Най-често се извършват превози на базови масла, парафин, глицерин, полипропилен, полиетиленгликол, диетиленгликол, моноетаноламин, бутилакрилат, рокопол. Извършваме транспортирането в контейнери, автоцистерни, с вагони, кораби, хладилни транспортни средства, автомобили с тенти. Спазваме изискванията на системата SQAS, осигуряващи безопасност при транспортирането на материали за нуждите на химическата промишленост.
 • Логистика на опасни товари – товари, които съгласно класификацията на ООН създават потенциална опасност за околната среда, както и за хората и превозните средства. В тази категория спадат експлозиви, газове, запалими течности и твърди вещества, окисляващи вещества, токсични вещества, корозионни вещества, радиоактивни материали и др. При транспортирането на опасни товари се спазват международните изисквания съгласно нормите за въздушен транспорт (ICAO, IATA), сухопътен транспорт (ADR), железопътен транспорт (RID), морски транспорт (IMDG). Шофьорите на Деламод, които превозват опасни товари, са преминали специално обучение. Превозните средства за този вид товари нямат повече от едно ремарке или едно полуремарке.
 • Логистика на извънгабаритни товари – съгласно Наредба №11 на МРРБ, определяща масата, размерите, както и натоварването на ос за транспортните средства, превозващи такива товари по пътищата на страната. За всяко транспортно средство се осигурява необходимата сигнализация. Извършваме и логистика на извънгабаритни товари за чужбина, в съответствие с международните наредби.
 • Логистика на електроника и битова техника – измервателни прибори, батерии, GPS системи, медицинска електроника, концертно оборудване,  и др.
 • Текстилна логистика – транспортиране на суровини, мостри или готова продукция, в съответствие с конкретните нужди и изисквания на клиентите. При текстилната логистика можем да ви предложим специален пакет, включващ логистични решения за вашите конкретни нужди, за транспортиране на суровини за производство или на готова продукция до складове и магазини. За готови дрехи на закачалки предлагаме специализирани контейнери.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане