fbpx

Специализирана логистика на строителни машини зад граница

12. 20. 2018

Деламод България предлага специализирана логистика за транспортиране на строителни машини. Когато е необходимо да транспортирате такива машини зад граница, ще ви предложим подходящи транспортни средства и конкурентни цени.

Начини за транспортиране на строителни машини

Строителните машини могат да се транспортират по два начина:

  • Чрез шофиране на машини, които могат да се движат по пътищата, например мобилни кранове
  • Чрез натоварване върху транспортни средства, като например екскаватори

Проблеми, свързани с логистиката на строителни машини

Проблемите, които възникват при логистиката на строителни машини, са свързани главно с теглото и размерите им. Когато теглото и размерите са много по-големи от допустимите за движение по пътищата, се налага да се използват консултации с инженери.

Преодоляване на различията в допустимите граници за тегло и размери на транспортираните строителни машини

В Европейския съюз отделните страни имат своите допустими граници за тегло и размери на транспортни средства. Това създава проблеми, тъй като трябва да се съобрази дали транспортирането на дадени машини няма да наруши допустимите граници при движение извън страната. Деламод България разполага със специалисти с опит в транспортирането на строителни машини, които са запознати с изискванията по отношение на теглото и размерите на транспортните средства, използващи сухопътен транспорт. Освен това нашите специалисти са запознати с ограниченията за теглото при преминаване по мостове и други конструкции.

Основните правила за транспортните средства в повечето страни в ЕС

В повечето страни-членки на ЕС основното правило е общото бруто тегло на транспортното средство да не превишава 12 тона на ос. С това правило се съобразяват и производителите на съвременни строителни машини, например производителите на кранове. Новопроизвежданите кранове съответстват на основното правило за движение по пътищата в ЕС. Ако кранът е по-голям и не съответства на горепосоченото правило, част от него, основната стрела, може да се демонтира и да се транспортира отделно.

Изискване за притежаване на необходимите разрешителни

В европейските страни, в които ограниченията за теглото на превозваните и движещите се строителни машини не са толкова големи, като например във Великобритания, крановете могат да се движат и с включване на повече компоненти, но е необходимо притежаването на разрешителни за движение на тежки транспортни средства и товари. Деламод България разполага със специалисти, които са добре запознати с изискванията за необходимите разрешителни и могат да ги осигурят, за безпроблемно транспортиране на тежки строителни машини.

Европейска асоциация за транспортиране на прекалено тежки товари и наемане на мобилни кранове (ЕСТА)

Европейската асоциация ЕСТА, която се занимава с транспортирането на извънредно тежки товари и с наемането на мобилни кранове, представлява националните търговски асоциации в Европа в областта на транспортирането на тежки товари, платформи за достъп, както и компаниите за транспортиране на такива товари.

Ролята на транспортната секция на ЕСТА

  • Осигуряване на безопасност в транспортирането на тежки товари
  • Подкрепа на страните-членки при случаи, в които поради националните закони и правила се налага международна намеса или съвети
  • Хармонизиране на практиката и правилата, за осигуряване на транспортиране на тежки товари през границите
  • Осигуряване на основа за минимални стандарти, когато националните наредби и правила са двусмислени или неефективни, или не съществуват.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане