fbpx

Система от складове в услуга на търгуващите с Великобритания

07. 15. 2021

Системата от складове е схема на партньорската мрежа на Деламод България, с която се за да предлага на клиентите удобство при износ и внос на стоки от Великобритания. Това удобство се изразява във възможността за отлагане на плащането на акцизен данък.

 

складиране за Великобритания

 

Налагане на такси, които трябва да се плащат веднага

След Брекзит, от 1 януари 2021 година, са в сила нови процедури и изисквания при вноса и износа от Великобритания. За внасяните в страната стоки често трябва да се заплащат такси. Плащането трябва да се извършва веднага, въпреки че стоките все още не са продадени.

Освен това при вноса на алкохол и тютюневи изделия се дължат допълнителни акцизни такси, които трябва да се плащат при производството на тези стоки, а не при продажбата им.

Освен това при внасяне на стоки се дължат митнически такси.

 

Как може да се забави плащането на таксите чрез система от складове

При този вид складиране се осигурява специално пространство за съхраняване на стоки, за които се дължат вносни такси и ДДС. Чрез складирането им е възможно да се избегне заплащането на таксите докато започне разпределянето им за продажби. През периода на складиране стоките могат да се сортират, да се преопаковат и да се обработват.

Така системата от складове е своего рода „безмитна“ зона, в която се осигурява два вида складиране – „мокро“ и „сухо“. Складовете за първия вид складиране служат за съхраняване на алкохол и тютюн, както и храни.

Повечето вносни стоки могат да се съхраняват в система от складове за неопределен период, но ако за тях се отнася Общата селскостопанска политика (Common Agricultural Policy), те попадат под изискванията на по-специфични наредби. Такива храни съгласно ОСП включват масла, мазнини, месо, захар.

Когато стоките трябва да напуснат склада, трябва да се платят дължимите такси, освен ако те не се местят в друг склад от системата или се насочват за износ.

 

Ползите от системата от складове

  • Отлагане на плащането на такси

Както вече посочихме, отлагането на плащането на такси е важно предимство на системата от складове. От това предимство се възползват търговци на вина, храни и тютюневи изделия. Така може удобно да се извърши подготовката за продажби. Ако стоките се изнасят, разходите могат напълно да се избягнат. Има данни за търговци, които са спестили между 25% и 30% от използване на системата от складове.

  • Дългосрочно складиране

По-горе споменахме и това важно предимство. Стоките могат да се съхраняват в системата от складове на територията на Великобритания за неограничен период. През това време може да се извърши подготовката на документацията, да се изпълнят изисквания за лицензи или ограничения, или стоките да се изнесат отново.

  • Изпреварване на търсенето

При дългосрочното складиране в системата от складове може да се натрупат наличности от стоки за да бъдат на разположение в периоди на усилено търсене, като периода преди Коледа.

  • Запазване на стоките

 През периода на складиране за всички стоки се осигурява необходимото складово оборудване за запазване на качествата им, като контрол на температурата, фризери и други.

  • Сигурност за стоките

Сигурността се поддържа чрез видеонаблюдение и документиране на всяка единица от стоки.

  • Удобно местоположение на складовете от системата

Повечето складове от системата са разположени близо до основни транспортни центрове, пристанища, летища. Така стоките бързо достигат до складовете и след това бързо се изпращат до магазини или за износ. Така се намалява времето за дистрибуция и се намаляват транспортните разходи.

За възползване от предимствата на съхраняване в система от складове, във Великобритания и извън нея, се обърнете към специалистите от Деламод България.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане