fbpx

Ролята на информационните системи в съвременната логистика

Приложения на информационните системи за управление

Информационните системи за управление улесняват комуникацията между персонала на логистичните фирми. С тях се извършва планиране и контролиране на превозите и свързаните с тях дейности. Освен това тези системи са основни средства за информиране и управление при извършване на превози и складиране за поддържане на вериги на доставки на фирми.

Прилагане на информационните системи в управлението на веригите за доставки

Информационни системи се прилагат ежедневно в дейностите, свързани с доставки на стоки и продукти за клиенти:

Използване на информационни системи в управлението на транспорта

При самия транспорт информационните системи улесняват логистичните фирми:

 • за изчисляване на цените на превозите с различни видове транспорт, така че клиентите да могат да направят избора си и въз основа на цената;
 • за събиране на данни за митнически разходи;
 • за събиране на данни за товарене и разтоварване;
 • не на последно място, със системите за управление на транспорта във всеки момент може да се установи къде се намират дадените стоки на клиента и кога точно ще бъде извършена доставката.

Предимства на информационните системи за управлението на транспорта

Информационните системи допринасят за редица предимства при управлението на логистичните превози:

 • намаляват се транспортните разходи – благодарение на възможността за анализиране на избраните маршрути;
 • обектите в транспортната мрежа на логистичните фирми се използват по-рационално;
 • данните за превозите са прозрачни и клиентите са информирани по всяко време, при отправяне на запитвания;
 • качеството на логистичните услуги като цяло се подобрява;
 • могат да се установят слаби места в транспортната мрежа на логистичните фирми и да се вземат мерки за отстраняването им.

Деламод България предлага на клиентите си системата EXTRANET, която може да се използва от всяко устройство с интернет. С тази система клиентите ни могат да проследяват поръчките и пратките си по всяко време, да отправят запитвания и да поръчат транспорт на стоки. Освен това непрекъснато разширяваната база данни на системата дава възможност за проверяване на данни за предишни пратки и генериране на отчети и анализи. Използвайки системата EXTRANET, клиентите на Деламод България получават и бонус за отправяне на запитвания и заявяване на услуги, който се увеличава с увеличаването на броя на заявените услуги.

Управлението на складовите ресурси с информационна система

Управлението на складовите ресурси е важно за:

 • заприходяването на стоки
 • проследяването на наличието на стоки
 • поддържането на необходимите условия за тези стоки, които се нуждаят от среда с определена температура, влажност и др.
 • сортирането на складовите наличности
 • опаковането на стоки
 • транспортирането им до магазините на клиентите
 • управлението на трудовите ресурси на складовете и други.

С управлението чрез информационни системи Деламод България постига оптимизирано използване на складовите си площи.

Прилагането на облачни системи за управление на складовете

Прилагането на този вид системи е още една крачка напред за постигане на по-оптимално управление на складовете. Облачните решения дават възможност за достъп до данни от всяко място. Така комуникацията между членовете на персонала на логистични фирми като Деламод България е още по-ефективна.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане