fbpx

Регламент за превоз на товари по въздух

Превозът на товари се осъществява по въздух, когато се налага пратките да достигнат бързо до получателя.

От друга страна, това е най-скъпият вид транспорт, но той предлага предимство при превоз на следните видове товари:

 • товари, които са с малък срок на годност;
 • особено ценни товари;
 • пощенски пратки.

Освен това превозът по въздух е единствената възможност за достигане до труднодостъпни, най-вече планински, райони.

Договор между превозвача на товар и товародателя и товарителница

При извършване на услуги за превоз на товари по въздух се сключва договор между превозвача и товародателя, за превозването на товара по договорения маршрут. В договора може да се посочи и срокът за превоза, когато товародателят желае това, поради естеството на товара или спазването на договорни отношения с получателя.

За разлика от международните сухопътни превози, при превоз на стоки по въздух предаването на товара не става заедно със сключването на договора. Консенсуалните договори за превоз при морския и въздушния транспорт се сключват преди предаването на товара от товародателя на превозвача. Затова се издава товарителница, в която се описва и опаковката, тъй като тя не само предпазва товара от повреди, а може да предпази и други товари, превозвани в същото въздухоплавателно средство, от повреди. Товарителницата се предава заедно с товара на получателя или на упълномощено от него лице.

Задължения на товародателя

Основните задължения на товародателя спрямо превозвача са:

 • предаването на товара на превозвача;
 • заплащането на възнаграждение за превоза.
 • Ако заплащането на възнаграждението не се извърши от товародателя, то трябва да се извърши от товарополучателя.

Отговорности на превозвача при превоз на товари по въздух

При превозване на товари с въздушен транспорт превозвачът поема задължения спрямо товародателя и товарополучателя:

 • да достави товара в срок и в добро състояние до товарополучателя;
 • да носи отговорност в случай на щети, нанесени на товара: повреди или липси, настъпили през периода на превоз.

Освобождаване на превозвача от отговорност за щети, причинени поради закъснение с превоза

Превозвачът се освобождава от отговорност за щети, причинени поради закъснение на превозването на товара, в следните случаи:

 • ако докаже, че са били взети всички необходими мерки за избягване на щети;
 • ако докаже, че е било невъзможно да предприеме мерки за предотвратяването на закъснението.

Освобождаване на превозвача от отговорност на щети при превозването на товари

При превозване на товари по въздух превозвачът се освобождава от отговорност за настъпили щети в следните случаи:

 • когато щетите са настъпили по вина на товароизпращача или получателя;
 • когато товари намаляват теглото си вследствие на своите естествени свойства;
 • когато опаковката на товара е с недостатъци, които не е възможно да бъдат установени по време на приемането на товара от превозвача;
 • когато опаковката на товара е с недостатъци, установени по време на приемането от превозвача, и в товарителницата е отбелязано, че товароизпращачът поема риска за товара;
 • когато в товарителницата не са посочени специфични свойства на товара, които налагат специални условия за съхраняването му.

Освобождаване на превозвача от отговорност при непредоставяне на транспортно средство за превоз по въздух

Превозвачът не носи отговорност, когато не може да предостави въздухоплавателно средство за превоз на товара, ако това се налага поради извънредни обстоятелства:

 • лощи метеорологични условия;
 • военни действия и др.

Предаване на товара на митнически или други власти

Ако поради спазване на законови разпоредби се наложи превозвачът да предаде товара на митнически власти или други власти, това също се счита за предаване на получателя.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане