fbpx

Разпределяне на отговорностите при спедитор и клиент

В отношенията между спедитор и клиент при спедиция на товари има ясно определени отговорности за всеки един от тях.

 

Отговорности на спедитора

  • Спедиторът извършва услугите и дейността по сключените сделки от него, като трябва да го направи с грижата на добър търговец. Задължен е да приложи професионалните си умения и да изпълни задълженията си в разумен срок.
  • Задължен е да разполага с нужния персонал, капитал, организация, умение за изпълнение на услугите от договора и структури.
  • Без да влиза в противоречие със съществуващи разпоредби, спедиторът е задължен да вземе разумни мерки по отношение на изпълнението на инструкциите, дадени от клиента.
  • Спедиторът трябва да уведоми клиента, ако смята неговите инструкции за неизпълними или за недостатъчни. Може да се отклонява от инструкциите, дадени от клиента в случай, че има сериозно основание да счита, че това отклонение е нужно, за да се запазят интересите на същия клиент.

В сферата на своите професионални знания и на коректната грижа по отношение на интересите на конкретен клиент, спедиторът е задължен да уведоми предварително клиента за всички възникнали обстоятелства, които са в състояние да възпрепятстват това спедиторската поръчка да бъде изпълнена. Ако има сключен вече договор и спедиторът научи обстоятелства, които според него е възможно да попречат за това договорните му задължения да се реализират, той се задължава да съобщи на клиента и да попита за допълнителни инструкции.

Отговорности на клиента

Клиентът има задължението да предоставя достатъчни инструкции, които да бъдат изпълними по отношение на изпълняването на спедиторския договор.

С всеки акт на възлагане на определена дейност, услуга или сделка на спедитора, клиентът се съгласява и декларира следните няколко неща:

  • Това, че той е законният разпоредител или е пълномощник на разпоредителя по отношение на стоките и приемането настоящите условия от за сметка и от името на отговорния.
  • Има нужната информация относно сделките, за изпълнението на които се ангажира да потърси услуги от спедитора, в това число и за условията, при които ще се извърши доставката на стоките.
  • Декларира също така, че познава обсъжданите стоки и свойствата им и че описанието на стоките, което е дал и посочените свойства са пълни и са предназначени точно за целите, за които стоките ще бъдат предадени на спедитора. Стоките не трябва да бъдат предмет на сделки, които са забранени в транзитна, отправна или получаваща държава – стоки за които има забрани или ограничения за внос и износ.

Стоките трябва предварително да бъдат подготвени подходящо, като за целта са опаковани и маркирани, а едва след това се предават на спедитора. С декларирането клиентът приема всичките права и всички ограничения на спедиторската отговорност и своите отговорности и задължения.

В най-общи линии декларираното от спедитора изглежда така:

  • стоките и товарите са подходящи за превозване в обсъжданата транспортна единица;
  • при международен превоз стоките са опаковани по подходящ начин, подредени са коректно и са укрепени в съответната транспортна единица;
  • транспортната единица е в състояние, което е подходящо за превоз на стоките, натоварени на нея.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане