fbpx

Приемане, съхранение и спедиция на стоки

06. 03. 2020

Клиентите се интересуват от условията за приемане на стоки, както и от това, какви са условията за съхраняването им. Съхраняването може да се извършва преди или след спедицията, в зависимост от спецификата на поръчката и на дейността на клиента. Тук ще разгледаме условията, при които се приемат за спедиция стоките, както и условията за самата спедиция, според Общите условия за превози на товари по шосе на Деламод България. Ще направим преглед и на условията за съхраняване на стоки от Деламод България.

 

Приемане, съхранение и спедиция на стоки

 

Условия, прилагани от Деламод България при приемане на стоки на клиенти

Тези условия ще намерите в раздел VIII, член 15 от Общите условия. Важно е да отбележите, че Деламод България не носи отговорност за съдържанието в опаковките. Отговорността за самите стоки в опаковките е на клиента.

Отговорността за данните за самото съдържание, както и за теглото на стоките, за стойността им, както и за това, в какво състояние са, преди да се опаковат, е изцяло на съответния клиент. Деламод България не поема отговорност за обвързващи декларации за тези параметри.

Самото приемане на пратките със стоки се смята за извършено, когато лицето, действащо от името на Деламод България, получи стоките, предадени от клиента в съответствие с инструкциите на Деламод България.

Отговорност на Деламод България при установяване на увреждания на стоките

Степента на отговорност на Деламод България при установяване на увреждания в пратките е посочена също в раздел VIII, в член 16. Такава отговорност се поема само след изрично споразумяване с дадения клиент. Тогава, ако при достигане на стоките до служителите на Деламод България се установи, че стоките са с някакви увреждания,

Деламод България има задължението да уведоми клиента, на когото са дадените стоки. Още едно задължение на Деламод в тази връзка е да запази правата на клиента за предявяване на иск срещу превозвача, извършил превоза, или срещу лицата, предали стоките.

Документи за спедиция и срокове и свързани с тях отговорности на Деламод България

За информация относно документи и срокове, свързани със спедицията, можете да прочетете член 17 в раздел VIII от Общите условия.
Съгласно посоченото в този член, Деламод България може да експедира пратка с нов транспортен документ, дори ако даденият клиент предаде пратката си заедно с транспортен документ. В новия транспортен документ Деламод България може да посочи или клиента, или себе си като изпращач на пратката.

По отношение на сроковете за доставяне и самите дати на експедиция Деламод България по принцип не носи отговорност. Такава отговорност се поема след изрично договаряне в писмен вид между Деламод България и клиента.

Има ли задължения за Деламод България при непреодолими обстоятелства – форсмажор

Член 18 от раздел VIII дава информация за условията, които се прилагат при форсмажорни обстоятелства, т.е. действие на непреодолими сили, възникнали при международните сухопътни превози. Тези обстоятелства са извън контрола на Деламод, и когато те пречат на Деламод да изпълни задълженията си свързани с поръчката на клиента, Деламод България не носи отговорност за забавяне на спедицията при форсмажорни обстоятелства, за периода на времетраене на тези обстоятелства.

При действие на непреодолими сили Деламод България има право да развали договора с клиента, дори ако е започнало изпълнението му. Но Деламод има задължение да положи възможните разумни грижи, за да запази интересите на клиента.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане