fbpx

Превоз на стоки с висок фискален риск – какво трябва да знаете?

10. 11. 2023

Ако сте търговец на дребно или на едро и се занимавате с превоз на стоки, които подлежат на специален фискален контрол, трябва да знаете какви са вашите задължения и права по отношение на данъчните органи. В тази статия ще ви запознаем с основните разпоредби на Закона за данъчното облагане на доходите от източници в чужбина (ЗДОИЧ) и Правилника за прилагането му (ППЗДОИЧ), които регулират превоза на стоки с висок фискален риск. Ще ви обясним какво са стоките с висок фискален риск, как да ги превозвате законно и какви санкции ви грозят, ако не го правите. Ще ви дадем и някои полезни съвети за това как да избегнете проблеми при превоз на такива стоки.

НАРЕДБА № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България

Какво са стоки с висок фискален риск?

 

Според ЗДОИЧ, стоки с висок фискален риск са тези, които имат голям потенциал за укриване на данъци или за извършване на други незаконни дейности, като контрабанда, измама или тероризъм. Това са стоки, които:

 

– имат висока стойност или лесно се превръщат в пари;

– имат ниска тегловна характеристика или лесно се скриват;

– имат голям обем или трудно се идентифицират;

– подлежат на акцизно облагане или специални данъчни режими;

– са част от списъка на стоките с висок фискален риск, определен от Министерския съвет.

 

Примери за такива стоки са: злато, скъпоценни камъни и метали, банкноти и монети, цигари, алкохол, горива, електроника, козметика, парфюми, текстил, обувки, играчки и др.

Списък на стоките с висок фискален риск

 

Какво трябва да направите, ако превозвате стоки с висок фискален риск?

 

Ако превозвате стоки с висок фискален риск, трябва да спазвате следните изисквания:

– Да имате валидна регистрация като лице по ЗДОИЧ и да използвате единен идентификационен номер (ЕИН) за всички свои дейности;

– Да издавате фактури за всички продажби на стоки с висок фискален риск и да ги записвате в електронна книга за продажбите (ЕКП);

– Да предоставяте данни за превоза на стоките с висок фискален риск до Националната агенция за приходите (НАП) чрез електронна система за обмен на информация (ЕСОИ);

– Да носите при себе си документация за превоза на стоките с висок фискален риск, която да представяте при поискване от служителите на НАП или Министерството на вътрешните работи (МВР);

– Да плащате всички данъци и такси, свързани с превоза на стоките с висок фискален риск.

 

Документацията за превоза на стоки с висок фискален риск трябва да съдържа следната информация:

– Идентификационните данни на превозвача и получателя на стоките;

– Описанието, количеството и стойността на стоките;

– Маршрута, началното и крайното място на превоза;

– Срока на доставка на стоките;

– Номера на фактурата или другия документ, който удостоверява продажбата на стоките;

– Номера на декларацията за превоз на стоки с висок фискален риск, издадена от ЕСОИ.

 

Декларацията за превоз на стоки с висок фискален риск е електронен документ, който се издава от ЕСОИ след като превозвачът предостави данните за превоза. Тя има уникален номер и баркод, който може да бъде сканиран от служителите на НАП или МВР. Декларацията е валидна за един превоз и трябва да бъде издадена преди започването на превоза.

 

Какви са санкциите за неподчинение на ЗДОИЧ и ППЗДОИЧ?

 

Ако не спазвате изискванията за превоз на стоки с висок фискален риск, рискувате да бъдете санкционирани от НАП или МВР. Санкциите могат да бъдат:

– Глоби от 500 до 10 000 лева за лицата по ЗДОИЧ;

– Глоби от 1000 до 20 000 лева за лицата, които не са регистрирани по ЗДОИЧ;

– Конфискуване на стоките с висок фискален риск и транспортните средства, използвани за тяхното превозване;

– Условно или безусловно лишаване от свобода до пет години за тежки случаи на укриване на данъци или контрабанда.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане