fbpx

Превози на товари от български превозвач до/от страна-членка на ЕС

09. 15. 2020

Оживената търговия и смяна на местожителство с цел учение или работа в друга страна в рамките на ЕС са улеснени с превозите на товари от логистични превозвачи. Деламод България предлага транспорт на товари от България до други страни в ЕС, както и от други страни в ЕС до България. Нашите превози са на конкурентни цени, изпълняват се бързо, а към тях предлагаме голям брой улесняващи допълнителни услуги. Заявете превоз на товари от България до друга страна в ЕС или от друга страна в рамките на ЕС до България с нашите редовни линии за логистичен транспорт на големи и малки пратки.

Превози на товари от български превозвач

Превози с автомобилен транспорт съгласно Договора за функционирането на ЕС

Превозите, извършвани в рамките на ЕС, се извършват съгласно дял VI от Договора от Лисабон. По-конкретно, те съответстват на член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Условията, които са описани в него, имат за цел да създадат либерализиран пазар и по-добри условия за извършване на превозни услуги с автомобилен транспорт. С тях се премахват всякакви ограничения за превозвачите, които имат връзка с националността им. Премахват се и ограниченията, свързани с това, че даден превозвач функционира установен в една държава членка и извършва превози до други страни, различни от държавата, в която е установен.

 

Достъп без ограничения на превозвачи до пазара на превози на стоки с автомобили

Преди края преходния период, който беше предвиден в Римския договор за създаване на ЕС – 31.12.1969 г., не бяха приети разпоредби за предоставянето на международни транспортни услуги и за допускането на чуждестранни превозвачи до националните транспортни услуги, извършвани в държавите членки на ЕС. Тъй като Европейският парламент заведе дело за неправомерно бездействие, на 22.05.1985 г. Съдът на ЕС обяви, че такива разпоредби липсват.

До днешна дата пропуските в тези две области бяха почти напълно преодолени и понастоящем превозвачите от страни членки могат да извършват превози до и от други страни членки без ограничения.

 

Режим за разрешителни за ЕС за автомобилни превози от превозвачи от страните членки

Преди Регламента (ЕИО) 881/92 на Съвета на Европа, извършването на  превози между две държави членки на Общността се осъществяваше съгласно двустранни спогодби. Освен това бяха прилагани редица ограничения.

Регламентът (ЕИО) 881/92 на Съвета на Европа, от 26.03.1992 г., способства за консолидиране на законодателството за транспорта между държави членки. Също така беше определен режим за разрешителни за превозвачи от страни в Общността, когато превозвачите извършват превози по маршрути, преминаващи през една или повече държави членки. А ако маршрутът преминава от една държава членка в трета държава, режимът се прилага в случай че с тази трета държава вече има споразумение.

Така бяха премахнати както количествените ограничения – така наречените квоти, така и необходимостта от издаване на двустранни разрешителни.

 

Регламент (ЕО) за автомобилния транспорт

От 2009 г. Регламентът Регламентът (ЕИО) 881/92 беше заменен с Регламент (ЕО) № 1071/2009, като част от пакета за автомобилния транспорт.

 

Лиценз и атестации за водачи за автомобилни превози в рамките на ЕС

Лицензите за превози се издават от компетентните органи на съответната държава членка. Те имат валидност 10 години. Издават се на името на съответния превозвач и не може да се прехвърлят.

Атестациите за водачи на превозни средства също се издават от компетентните органи на съответната държава членка. Валидността на всяка атестация е 5 години.

Деламод България има лиценз за извършване на превози до и от други страни членки на ЕС. Нашите шофьори притежават валидни атестации за водачи на превозни средства за товарни превози и имат опит в европейските маршрути.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане