fbpx

Права и задължения на страните при договор за международен превоз на стоки

12. 20. 2018

Предмет на договора за международен превоз

Договорът се сключва между собственика или търговеца на стоки и превозвача, за да документира задължението на превозвача да превози дадените стоки срещу заплащане до определена дестинация.

Удостоверяване на задълженията на страните

Удостоверяването на задълженията се извършва с товарителница, която се издава в три екземпляра. При превоз на стоки с автомобилен транспорт това може да се извърши с пътен лист и справка.

Оформяне на пътния лист и справката

 • Изпращачът на стоките трябва да попълни и подпише пътния лист. Освен това той трябва да подпише справката.
 • Данните, включени в справката, трябва да се попълнят от изпращача и от автомобилното предприятие.
 • Ако стоките ще бъдат превозвани без съпровождащо лице, справката се подписва от шофьора.
 • Пътният лист трябва да бъде издаден от превозвача.

Цел на пътния лист

Целта на пътния лист е да се извърши контрол при превоза.

Данни, които трябва да съдържа пътният лист:

 • Място и дата на натоварване на стоките;
 • Име и адрес на изпращача на стоките;
 • Име и адрес на превозвача;
 • Име и адрес на получателя на стоките;
 • Крайна дестинация, в която стоките ще бъдат разтоварени;
 • Вид на стоките;
 • Количество на стоките;
 • Опаковка на стоките;
 • Разноски за превозването на стоките.

Оформяне на товарителницата

И трите екземпляра на товарителницата трябва да се попълнят както от изпращача, така и от превозвача.
Ако стоките се превозват с повече от един автомобил, за всеки автомобил се изготвя отделна товарителница.
Ако стоките са от различни видове, също е необходимо да се изготви отделна товарителица за всеки вид.

Данни за стоките, които трябва да се впишат в товарителницата:

 • Точното наименование на всяка стока;
 • Видът на всяка стока;
 • Количеството на стоките;
 • Брутното тегло;
 • Особени свойства на стоките, ако има такива;
 • Име и адрес на изпращача;
 • Име и адрес на превозвача;
 • Име и адрес на получателя;
 • Мястото и датата, на които стоките са приети за превоз;
 • Крайната дестинация, до която трябва да се доставят стоките;
 • Забележки от изпращача или превозвача, ако те имат забележки;
 • Обявена стойност на стоките, ако изпращачът желае това;
 • Данни за застраховката на стоките.

Задължения на изпращача и превозвача

Изпращачът е длъжен:

 • Да установи теглото на стоките;
 • Да осигури специални приспособления за превозването, ако се налага да се използват такива;
 • Да подпише и подпечата всички екземпляри на товарителницата;
 • Да осигури документи за органите на държавен здравен контрол, ако видът на стоките налага това;
 • Да заплати обезщетение при нанесени вреди на стоките, ако е попълнил неверни данни в товарителницата.

Превозвачът е длъжен:

 • Да провери точността на вписаните в товарителницата данни;
 • Да провери видимото състояние на стоките и опаковката им;
 • Да подпише и подпечата всички екземпляри на товарителницата;
 • Да носи отговорност за стоките от момента на натоварването им и затварянето на вратите на автомобила.

Права на изпращача и превозвача

Както изпращачът, така и превовачът имат право:

 • Да изискват толкова товарителници, колкото е броят на автомобилите за превозването на стоките;
 • Да изискват толкова товарителници, колкото видове стоки се превозват;
 • Да вписват забележки в товарителницата, когато сметнат това за необходимо.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане