fbpx

По-добро управление на веригите за доставки чрез информационни системи

02. 20. 2019

Логистичните фирми, които познават предимствата на информационните системи за бизнеса и за логистиката, използват все повече тези системи в дейността си. Сред тези фирми е Деламод България. Вече са налице не само системи за обработване на данни, но и различни приложения, с помощта на които може да се следи и управлява наличността от стоки, за непрекъснато управление на веригите за доставки на клиентите на Деламод България.

вериги за доставки
Снимка: http://galaxycollege.ru/

Специфика на логистичните решения за отделните фирми

Особено важни са информационните решения за корпоративните потребители на Деламод България, тъй като трябва да оформят логистичната структура на фирмата си. За всяка фирма е характерна специфика и дадени звена, налични в една фирма, може да не са необходими в структурата на друга фирма.

Основните функции на информационната система за логистична информация

Основните функции на този тип информационна система включват решаването на задачи за планиране и управление на ресурсите в складовете. Тази информация трябва да се оптимизира и да се автоматизират задачите, свързани с това, за да може информацията да се обработва по-рационално и да се пести време. За фирмите, които имат вериги за доставки, това е много важно.

Основни информационни системи за управление на складови наличности

Тук ще разгледаме основните видове системи – WMS и TMS. Деламод България използва тези системи за управление на наличностите на клиентите си в складовете си, в помощ на клиентите, които поддържат вериги за доставки.

WMS е съкращение от „система за управление на складове“ и тази система осигурява автоматизиране на всички дейности за обработване на информация за наличности в складовете на Деламод България. Дейностите се извършват по-бързо, информацията, която се получава за местоположението на стоките, е съвсем точна. Тенденциите в съвременната логистика за WMS системите са по-активно управление и по-кратко време за изпълнение на дейностите, със задаване на задачите индивидуално за всеки служител във вид на списък.

Още една тенденция, която все повече ще улеснява както служителите на Деламод България, така и клиентите им, е използването на облачни WMS.

Другият основен вид системи са TMS – съкращение от “системи за управление на транспорта“. Тези системи улесняват изчисляването на стойността на превозите с даден вид транспорт, както и следенето на митническите разходи. TMS системите дават възможност за определяне на местоположението на дадена пратка във всеки момент от превоза. Деламод България използва такава система, която се нарича EXTRANET.

TMS системите имат важни предимства: те допринасят за намаляване на разходите за транспорт и за общото подобряване на услугите.

И при тези системи все по-популярни стават решенията с отдалечен достъп, с използване на софтуер като услуга (познат под съкращението SaaS).

Съвременните TMS системи разполагат с възможности за генериране на съпровождащи пратките документи, например митнически документи, както и отчети за превози и други необходими документи.

Още едно ценно качество на TMS системите е интегрирането им с WMS системите.

 

Значението на използваните в логистиката информационни системи

Освен за оптимизиране на складирането и транспортните решения, информационните системи, използвани от компании като Деламод България, дават възможност за оптимизиране на поръчките и на превозите за редовни доставки. С тях удобно се планират и осъществяват и мултимодални превози.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане