fbpx

Основни изисквания към товарителниците

Товарителницата, наричана още коносамент, е документ, придружаващ товарите.

В него се съдържа опис на тези товари.

При всички превози, извършвани от логистични фирми като Деламод България, се изготвя товарителница.

По този документ има три страни – изпращач, превозвач и получател на товарите.

Основните цели на товарителницата

Основните цели на този документ са следните:

тя е разписка за превозваните товари
тя представлява договор

Данни, които трябва да се попълнят в товарителницата

 • Името и адресът на изпращача на товарите
 • Името и адресът на превозвача – това за нашите клиенти е Деламод България
 • Името и адресът на получателя на товарите
 • Датата и мястото на съставяне на документа
 • Датата и мястото на приемането на товарите от превозвача
 • Място, до което трябва да се доставят товарите
 • Данни за товарите:
  1. наименование
  2. вид на опаковката
  3. други специфични данни, като например за опасни товари – наименованието им съгласно класа по международната класификация
  4. количеството на товарите или теглото им
  5. ако товарите са в пакети, какъв е броят на пакетите, каква маркировка е поставена и кои са номерата им
  6. ако е приложимо, трябва да се посочи обявена стойност на товарите
 • Цената на превоза на товарите, както и другите допълнителни разходи, като митнически сборове
 • Ако е необходимо, товарителницата трябва да съдържа инструкции относно митническите формалности
 • Ако е необходимо, трябва да се посочи какви инструкции са дадени от изпращача до превозвача – те могат да се отнасят до застраховането и до документите, които са връчени на превозвача, както и опис на тези връчени документи
 • Ако е необходимо, трябва да се посочи, че има забрана за претоварването на товарите
 • Ако е приложимо, трябва да се посочи кои разходи ще поеме изпращачът

Попълване на товарителница – на електронна или на хартиена бланка

Клиентите на Деламод България могат да получат от нас хартиена бланка на товарителница и да я попълнят на ръка.
Освен това разполагаме с програма, в която върху електронна бланка можете да въведете необходимите данни, а след това да разпечатате товарителницата.

Видове товарителници

поименна – тя се оформя, като се посочва конкретно име на получател. Така по време на транспортирането изпращачът няма да има право да се разпорежда с товарите.
товарителница на заповед – издава се въз основа на заповед, която е потвърдена от изпращача или от получателя, или от посредник
товарителница на приносител – при този вид документ няма посочен конкретен получател на товарите

Роля на товарителницата като кредитен инструмент

Това е по-рядко използване на документа. По време на транспортирането му получателят на товарите може да я предаде на друг субект – например купувач.

Как можете да проследите пратките си с товарителницата

Можете да направите това с референтния номер на товарителницата. Така, използвайки съвременната система за проследяване на Деламод България, можете да се информирате за пратката си по всяко време.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане