fbpx

Митнически режим при износ

При износа на стоки извън територията на Европейската икономическа зона е в сила митническият режим при износ.

Стоките, които ще бъдат изнесени, трябва да се декларират, за да се поставят под митническия режим.

При този режим износът се разрешава само ако стоките напускат митническата територия на България в състоянието, в което са били приети с декларацията за износ.

Износител

За износител се смята подалият митническата декларация за износ. Това лице е и собственикът на стоките към момента на подаване на декларацията, или е лице, което може да се разпорежда с тези стоки.

Кой може да подаде декларация за износ на стоки

Декларацията за износ може да се подаде от всеки, който може да представи дадените стоки или да нареди те да бъдат представени, а също така може да представи всички необходими според разпоредбите документи. Деклараторът трябва да е лице с установено местожителство на територията на Общността. Той трябва да извърши декларирането от свое име.

Видове деклариране

Стоките, които са декларирани за износ или за митническо складиране, се намират под митнически надзор от момента, в който се декларират, до напускане на митническата територия на България или до момента, в който митническата декларация бъде анулирана.

Проверка на стоките и документите

При митнически режим износ стоките, които се изнасят, подлежат на редица проверки на документите, които ги придружават. Документите, които подлежат на контрол, включват:

  • износна декларация;
  • износна фактура;
  • товарителница;
  • транзитен документ;
  • документи, необходими за страната, в която ще бъдат внесени стоките

Извършване на граничната проверка и оформяне на документите към стоките

Когато транспортното средство, превозващо стоките, достигне до граничния пункт, посочен в транзитния документ, и в установения срок, се извършва проверка на стоките и придружаващите ги документи, както и проверка на превозващото ги транспортно средство. Митническите органи проверяват дали стоките съответстват на декларацията, а също и удостоверяват, че стоките напускат митническата територия на България.

В случай че бъде установена липса на стоки, това се вписва във формулярите на ЕАД, Ако се установи, че количеството на изнасяните стоки е по-голямо от декларираното количество, се отказва износът на тези стоки, докато бъдат извършени промени в експортната документация.

Потвърждение на износа от ГКПП

Износът на стоки се счита за потвърден и осъществен, когато бъде получен формуляр 5 от транзитната декларация, или волет №2 от TIR карнета. Ако тези документи, доказващи износа, не бъдат получени, митническите служби за износа трябва да уведомят износителя, а той трябва да представи документи, които доказват, че стоките са напуснали територията на България. Ако в срок от три месеца износителят не представи документи, доказващи износа, този износ се счита за неосъществен.

Деламод България предоставя услугата митническо представителство за групажен транспорт до Финландия, Балтийските държави, Русия и останалите наши дестинации. Възползвайте се от предлаганите логистични решения, с които ние ще се погрижим за целия процес от приемане на поръчката до нейната крайна доставка на посочения адрес.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане