fbpx

Митнически режим при внос

При митнически режим при внос внесените чуждестранни стоки придобиват митнически статут на местни стоки.

При вноса се спазва извършването на формалностите, които се предвиждат при вноса на стоки, както и облагането на внесените стоки с дължимите мита.

Ставки на митата и таксите

  • След като се приеме декларацията за внос и преди вдигането на стоките, ставките на митата или таксите могат да бъдат намалени с равностоен ефект. Тогава деклараторът има право да поиска прилагане на по-благоприятните мита или такси.
  • Когато стоките не бъдат вдигнати по вина на декларатора, такова искане не може да бъде отправено.
  • Когато дадена пратка се състои от стоки, които се класират според различни тарифи, и отделното им деклариане води до разходи, които не съответстват на дължимите мита, деклараторът може да поиска, а митническите органи имат право да извършат облагане на цялата пратка според тарифите за стоката с най-висока ставка.

Митнически надзор

Съгласно Закона за митата внесени специфични стоки, които се облагат с нулеви или намалени мита или с такси с равностоен ефект, трябва да останат под митнически надзор.

Приключване на митническия надзор:

  • Когато бъдат премахнати условията за ползване на намалени или нулеви мита;
  • Когато бъде разрешено използване на стоките за цели, които са различни от целите, при които могат да се прилагат нулеви или намалени мита.

Кога внесените стоки губят своя митнически статут на местни стоки

Когато декларацията за внос бъде анулирана, след като стоките бъдат вдигнати.
Когато вносните митни сборове за дадените стоки бъдат възстановени или опростени.

Официален образец на писмена митническа декларация

Стоките, които са за поставяне под митнически режим, трябва да бъдат декларирани. Писменото деклариране се извършва с декларация по образец – Единния административен документ. Този документ е одобрен от министъра на финансите.

Изисквания за митническата декларация

  • Вид, тегло, качество и размер на хартията
  • Цветно маркиране не формулярите

Отговорност на декларатора

Деклараторът носи отговорност за верността на данните в митническата декларация, както и за автентичността на придружаващите я документи и за спазването на задълженията, които могат да произтекат от поставянето на дадените стоки под митнически режим.

Регистри на митническите декларации

Митническите учреждения поддържат регистри според видовете, митническите режими и субектите на митнически контрол. Те трябва да поддържат отделен дневник за регистриране на приети декларации за даден митнически режим.

Освобождаване от облагане с ДДС

Държавите-членки на ЕИО освобождават от облагане с ДДС стоки, които се внасят от една в друга държава членка на Общността при международни превози.

Освен това е необходимо вносителят да бъде законно регистрирано лице, изпълняващо услугата митническо представителство и в транспортните документи, които придружават стоката, е посочено, че тези стоки са предназаначени за държава-членка.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане