fbpx

Логистика за фармацевтичната промишленост

12. 20. 2018

Съвременните предизвикателства пред транспортирането на лекарства

Фармацевтичната промишленост има своята специфика. Тенденциите в развитието на правилата за патенти, с по-кратки срокове, и конкуренцията от по-евтини генерични лекарства внасяни от Далечния Изток, поставят пред фармацевтичната индустрия предизвикателството за аутсорсинг на логистични дейности.

Понастоящем практиката е лекарствата да се продават чрез търговец на едро, а не директно, на клиенти като болници, аптеки, търговци на дребно. Търговците на едро увеличават цените на стоките, тъй като разполагат с добре организирани мрежи и могат да доставят на даден клиент лекарства дори няколко пъти дневно. А в някои страни, като Унгария и Финландия, е задължително да се продава чрез търговци на едро.

Специализирана логистика за лекарства от Деламод България

Деламод България предлага специализирана логистика както за търговци на едро, така и за производители, които търсят начини за директни продажби на болници, аптеки и търговци на дребно.

Изискванията за специализирана логистика на лекарства

За транспортирането, износа и съхранението на лекарства има строги правила. Лекарствата трябва да се произвеждат, транспортират и съхраняват така, че да се избегне всяко замърсяване и объркване на едни лекарства с други. Деламод България извършва специализирана логистика за лекарства при стриктно спазване на изискванията за транспортиране и етикиране, за да се избегне замърсяване или объркване.

Избягване на съхраняването в складове

Ако лекарствата се съхраняват в складове, всеки път преди транспортиране трябва да се вземе проба за всяка партида. Установяването на резултата от пробата може да отнеме няколко седмици. Освен това за складиране на лекарства е необходим специален лиценз за съхранението им за периоди от повече от 24 часа. Затова производителите на лекарства се стремят да избягват складирането им. Деламод България предлага кратки срокове за доставки, до крайни клиенти, за избягване на необходимостта от складиране и необходимостта от лиценз.

Логистика на измервателна и друга техника за фармацевтичната промишленост

Фармацевтичната индустрия зависи от точното измерване на стойности, показатели, суровини и материали, за да бъдат произведени качествени лекарства. Освен това при самите производствени процеси трябва непрекъснато да се измерват температура, налягане и други, за да може да се осигури оптималната среда за производство.
Измервателната техника, използвана в тази промишленост, е тясно специализирана. Измервателните уреди включват рН-метри за измерване на киселинност и алкалност, газови хроматографи, масспектрометри, рефрактометри и др.

Деламод България извършва логистика на измервателна и друга техника за нуждите на фармацевтичната промишленост. Уредите се опаковат подходящо и се транспортират придружавани от специалисти на Деламод с опит в транспортирането на фина техника.

Получаване на информация с новата система на Деламод България DelamodeNET – EXTRANET

Получаването на актуална информация за движението на пратките с лекарства и уреди е много важно. Деламод България въведе нова система: DelamodeNET – EXTRANET. Можете да влезете в системата от всяко устройство, което има достъп до Интернет. Преди това трябва да поискате потребителско име и парола за достъп. Уведомете ни по телефона или чрез имейл. Ще ви изпратим потребителско име, парола и линк, за да влезете в системата и да следите движението на пратките ви.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане