fbpx

Конвенция CMR за международен транспорт

12. 21. 2018

Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки, позната като Конвенция CMR, е в сила от 19 май 1956 година.

В тази конвенция се определят:

 • обхватът на приложението й;
 • лицата, за които превозвачът носи отговорност;
 • сключването и изпълнението на договори за превоз;
 • отговорността на превозвача;
 • исковете и предприемането на действия във връзка с тях;
 • условията за превоз от следващи превозвачи;
 • нищожността на условия, които са в разрез с конвенцията.

Конвенцията се прилага за всички договори за автомобилни превози на стоки, когато мястото на приемане на стоките и крайната дестинация на превоза се намират в две различни държави, поне едната от които е член на договора, независимо от това, къде пребивават двете страни по договора и от каква националност са. Деламод България извършва групажен транспорт до Англия, Белгия, Холандия, Испания, Германия, Русия и всички останали дестинации в съответствие с Конвенция CMR за международен транспорт.

Конвенцията CMR не се прилага в следните случаи:

 • при превози съгласно международни конвенции;
 • при превози на тленни останки на починали лица;
 • при транспортиране на мебели и вещи при промяна на местожителство.

Специални споразумения между страните при автомобилни превози на стоки могат да се сключват при превози през граници или за разрешаване използването на придружаващи стоките документи при превози ограничени само до териториите на техните държави.

Присъединяване на България към конвенцията

Република България е член на Конвенцията CMR от 29 юли 1977 година.

Прилагане на Конвенцията CMR при комбинирани превози с превози по море, жп. транспорт или въздух

Конвенцията CMR се прилага освен при международни сухопътни превози и в случаи, в които автомобилите се превозват по море, жп. транспорт, по въздух и стоките не се разтоварват от тях. При тези случаи конвенцията важи за целия период на превоза. В случаи на загуба, повреда или забавяне на превоза при превозване с друг вид транспорт отговорността на превозвача се определя от приложимите за другите видове транспорт наредби. Ако няма такива приложими законови наредби, отговорността на превозвача се определя съгласно Конвенцията CMR.

Товарителница CMR за удостоверяване на договори за международни автомобилни превози на стоки

Удостоверяването на договорите за международни автомобилни превози на стоки се извършва с международната товарителница CMR. Това е международен документ, използван от шофьори, оператори и изпращачи, който определя отговорностите и задълженията на страните по договори за международни автомобилни превози на стоки.

Попълване на товарителница CMR

Обикновено тя се изготвя и попълва от превозвача, но изпращачът, или износителят, носи отговорност за точността на информацията. Товарителницата се адресира до превозвача. Когато превозвачът получава стоките, изпращачът трябва да подпише товарителницата. При доставка получателят трябва също да подпише документа. Така превозвачът удостоверява, че доставянето на стоките е извършено, за да получи заплащане за услугата. Превозвачът носи и най-голямата отговорност за доставянето на стоките и за евентуални липси или повреди, както и за забавяния при превоза.

Товарителницата не е стоково-разпоредителен документ, за разлика от товарителницата. Тя не предоставя непременно на притежателя и/или на превозвача права на собственост върху стоките, въпреки че включва известно застраховане.

Информация, включена в CMR товарителницата

 • датата и мястото на попълването й;
 • имената и адресите на изпращача, превозвача и получателя;
 • описание на стоките и начина на опаковането им;
 • теглото на стоките;
 • такси, свързани с превоза на стоките, като митнически такси или такси на превозвача;
 • инструкциите за митниците при превоз на опасни товари и др.

За пълния списък на данните можете да изтеглите и разгледате текста на Конвенцията CMR от www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/cmr_e.pdf.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане