fbpx

Карго застраховки

Карго застраховките са необходими за сигурност при всички международни превози.

Те се предлагат независимо от вида транспортиране – сухопътен, морски или въздушен транспорт или вида на използваните транспортни средства.

В случай на повреда на превозваните товари или тяхната загуба карго застраховките покриват нанесените щети.

Видове покрития на карго застраховки, в зависимост от избраните клаузи

 • Пълно покритие
 • Ограничено покритие
 • Минимално покритие

Тези покрития са международно приети и в международната практика се означават с „А” за пълно покритие, „В” за ограничено покритие и „С” за минимално покритие.
Карго застраховки с пълно покритие (Клауза „А”).

При тези карго застраховки се покриват всички рискове за повреждане или загуба на товари, освен рисковете от война, бунтове и политически размирици, банкрут или фалит на застрахования, умишлено декствие или бездействие на застрахования. Не се покриват и повредите поради недобро или недостатъчно опаковане.

Покриват се следните рискове:

 • пожари;
 • експлозии;
 • природни бедствия;
 • кражби;
 • пътно-транспортни произшествия.

Карго застраховки с ограничено покритие (Клауза „В”)

При тези карго застраховки се покриват изрично споменатите в застраховките рискове. Тези рискове включват:

 • пожари;
 • природни бедствия;
 • намокряне на товарите.

Както посочват застрахователите, този вид карго застраховки не са предпочитани от клиентите.

Карго застраховки с минимално покритие (Клауза „С”)

Този вид застраховки са много популярни, поради широкото приложение, което предлагат. Те са подходящи за застраховане на следните видове товари:

 • метали;
 • руди;
 • въглища;
 • наливни и насипни товари;
 • употребявани стоки.

Карго застраховките с минимално покритие осигуряват застраховане срещу пожари, експлозии, пътно-транспортни произшествия, както и пълни загуби.

Необходими документи за сключване на карго застраховки

При сключване на застрахователната полица: фактура за стойността на стоките или товарите, товарителница, както и попълнено приложение.

При възникване на застрахователно събитие: оригинал на застрахователната полица, протокол за оглед, констативен протокол изготвен от превозвача, протестно писмо адресирано до превозвача, спецификация на товарите или стоките, опаковъчни листове.

Застрахователен договор

За да се сключи застрахователен договор, застрахованият трябва да отправи писмено предложение до застрахователя.

Формат на застрахователния договор

 • Единична полица – за един товар или едно пътуване и за фиксирана застрахователна сума;
 • Абонаментна полица – за всички товари, които ще бъдат изпратени или получени за даден период. Застрахователните суми не се посочват предварително.
 • Генерална полица, с която застрахованият може да застрахова само тези свои стоки, които смята, че е необходимо да са застраховани.

Влизане в сила на застрахователния договор

При единични полици застрахователният договор влиза в сила след като бъде издължена застрахователната премия, а при другите видове полици при настъпване на застрахователно събитие.

Деламод България застрахова товарите на всички свои клиенти при групажен транспорт до Русия, Финландия и всяка една дестинация, с което се гарантира сигурност и контрол през осъществяването на цялата логистика на превозваните стоки.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане