fbpx

Как да изберем оптималното решение за превоз на товари

При превоза на товари е особено важно те да се доставят до местоназначението им по най-изгодния начин, или максимално ефективно.

За да се постигне това, трябва да се се избере подходящият вид транспорт.

Критерии за избор на най-ефективен вид транспорт

 • Минимални разходи за превоза (които включват сумата от стойността на превоза или тарифите за съответните транспортни услуги)
 • Минимален период на превоза, от изпращането на товарите до доставянето им до крайната дестинация
 • Минимален риск за превоза, т.е. максимална надеждност, защита от повреди на товарите и свеждане до минимум на загубите от превоза
 • Максимални възможности за обем на превозваните товари
 • Непрекъсната готовност за превозване на товари, независимо от климатичните условия

Принцип на прилагане на критериите

При избора на критерии за осигуряване на оптимален превоз на товари може да се спрете на един от тях, най-важният според вас, който осигурява максималната необходима оптималност. При това трябва да се вземат предвид и допълнителните трудности, които могат да повлияят на ефективността на основния критерий.
Например ако е необходимо товарите ви да достигнат до крайната дестинация максимално бързо, трябва да изберете въздушен транспорт. Бързината на доставяне на товарите може да компенсира по-високата цена на този вид транспорт, ако е необходимо да се превозят малотрайни товари.
Ако обаче е необходимо товарите да се превозят до летището, след това да се натоварят отново на друг самолет или на автомобили, превозът с въздушен транспорт може да се окаже по-неудачно решение в сравнение с международния автомобилен транспорт. Автомобилният превоз може да се окаже по-бърз в сравнение с въздушния, поради това, че не се налага товарите да се прехвърлят от един вид превозно средство в друг или да се превозват до летище, където да изчакват полет.

При избора на критерий или критерии трябва да се вземат предвид всички прогнозируеми загуби:

 • поради забавяне
 • поради недостатъчна достъпност на избрания вид или видове транспорт
 • поради недостатъчен капацитет за превоз и др.

Трябва да се прецени също така в какъв случай товарите ще достигнат до крайната дестинация и до магазините максимално бързо, в най-добър вид и с най-малко загуби.
Така изпращачите на товари ще осигурят максимална защитеност на тези товари и максимално бързо предлагане на пазара в сравнение с подобни конкурентни товари.

Критерии свързани с превозвача

 • Финансова стабилност на превозвача
 • Адаптируем маршрут за превозните средства
 • Висококвалифициран персонал
 • Политика по качеството
 • Възможност за проследяване на транспортирането
 • Екологичност на превозните средства на превозвача

Критерии по отношение на на различните видове транспорт

Автомобилен транспорт: той може да се окаже по-бърз в сравнение с въздушния, а по отношение на железопътния е по-предпочитан за превоз на товари на дълги разстояния; освен това той осигурява достигането на товарите до магистралния транспорт

Железопътен транспорт: той е по-екологичен от автомобилния и е най-подходящ за масови и редовни превози на товари
Воден транспорт: той е най-евтин в сравнение с другите видове транспорт

Воден транспорт: той е най-подходящ при превоз на строителни материали, тък катто те могат да се разтоварят практически на кое да е място, на кой да е бряг

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане