fbpx

Какви са общите условия, които трябва да спазват превозвачите в България

Тези общи условия са неразделна част от заявките за договорна логистика. Прието е, че приемането на заявка за изпълнение, означава приемането на общите условия.

1. Кореспонденцията по факс или електронна поща се счита за писмен договор. При възникване на спорове във връзка с договор те ще се отнасят до Арбитражния съд към Съюза на арбитрите в София.

2. Заявките за транспорт се считат за приети, ако до един час след приемането им от логистичната компания не се получи възражение или отказ.

3. Превозите се извършват според условия на международните конвенции TIR и CMR: това включва права, задължения, рекламации. Превозвачите трябва да имат валидни CMR застраховки. В противен случай отговарят за всякакви повреди и щети на товарите.

4. Превозвачите отговарят за правилното товарене на автомобилите и за щетите, причинени от претоварване или от необезопасяване на товара. Шофьорът на всеки автомобил трябва да провери товара по количество и състояние: дали съответства на данните, посочени в заявката и в документите за превоз. При несъответствие то трябва да се отбележи в транспортния документ, съгласно конвенциите TIR и CMR. Логистичната компания трябва да бъде писмено уведомена за всяко несъответствие и превозното средство не трябва да напуска мястото на товарене или разтоварване преди писмен отговор от компанията-възложител.

5. При превози на стоки, за които се изискват разрешения или регистрация и поради това подлежат на контрол от компетентни органи според законите, превозвачите трябва да водят подробно документацията, която да бъде на винаги на разположение.

6. Автомобилите на превозвачите трябва да са технически изправни, чисти, със здрав брезент, снабдени с всички документи: разрешителни, визи, пътни такси.

7. Превозвачите трябва да изпълняват заявките със собствени автомобили или при необходимост от наемане на подизпълнител трябва да съгласуват с възложителя.

8. Превозвачите са длъжни да информират ежедневно за местоположението на всеки автомобил. При закъснение, отклонение от маршрута или допълнителни разходи превозвачите трябва незабавно да уведомяват логистичната компания.

9. Превозвачите нямат право да дотоварват автомобили без писменото съгласие на възложителя.

10. При рекламация за вреди или щети от страна на клинтите, плащането към изпълнителя се задържа до изясняването на конкретния случай, като се съставят двустранни протоколи. Възможно е при при плащането да бъде удържана сумата на претенцията, изразена в рекламацията.

11. Превозвачите трябва да уведомяват един ден предварително за очакваното време на пристигане в дестинацията.

12. Допустимият период за товарене и разтоварване е 24 часа в страни от ЕС и 48 часа за други страни. В празнични и почивни дни могат да се допускат изключения.

13. Претенции за неустойка се признават само при представяне от превозвачите на CMR и Standing Card, върху които са отбелязани датата и часът на пристигането или заминаването и при спазване на сроковете за товарене и разтоварване, включени в заявката.

15. Заявките за транспорт са конфиденциални документи, които не трябва да бъдат показвани на трети лица.

16. При възникване на спорове се прилага българското законодателство и производството се води на български език.

17. При неспазване на Общите условия и при забавяне на товаренето и разтоварването превозвачите дължат неустойки.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане