fbpx

Интермодален транспорт за оптимални условия, срокове и цени на логистичните превози

Интермодалният транспорт става все по-популярен като решение за логистични услуги.

Той включва комбиниране на различни видове транспорт, за постигане на оптимални по отношение на сроковете и цените маршрути.

В предложенията за транспорт Деламод България отделя голямо внимание на комбинации за интермодален транспорт, за да предложи на клиентите си най-добрите условия, срокове и цени.

Основните предимства на интермодалните решения за превози

При големи разстояния до крайните дестинации интермодалните транспортни решения скъсяват значително сроковете за доставки и намаляват цените. С железопътния и водния транспорт се пести гориво. Не на последно място, с интермодалния транспорт и необходимостта от по-малко гориво околната среда се замърсява по-малко, тъй като при превозите се отделя по-малко количество въглероден диоксид.

Намаляване на цените на логистичните превози с икономия на гориво

При интермодалните решения не се използва само автомобилен транспорт, а и железопътен и воден. При железопътните превози се постигат по-ниски цени, тъй като използването на гориво при този вид превози е много по-икономично отколкото при автомобилните превози. А водният транспорт е най-евтиният от всички видове транспорт.
Комбинирането на автомобилния транспорт с железопътен и воден и икономията на гориво, която се постига с това, дава възможност на Деламод България да предлага конкурентни цени на превозите.

Намаляването на цените при интермодалните превози с използването на контейнери

При интермодалния транспорт стоките и товарите се поставят в контейнери. За контейнерите не е необходимо да се полагат по-специални грижи. Те лесно се преместват от един вид транспортни средства в друг. Затова са необходими и по-малко на брой служители за преместването им, което допринася за по-ниски цени на транспорта в контейнери.

По-кратки маршрути с комбиниране на различни видове транспорт

При интермодалния транспорт не е необходимо маршрутите да следват само основните пътища за автомобилния транспорт. Комбинирайки автомобилните превози с железопътни и водни превози, Деламод България може да предложи по-кратки маршрути. Това допринася както за по-голяма бързина на достигане на крайните дестинации, така и за намаляване на цените на транспорт.

Предимството на железопътния транспорт като част от интермодалните решения

Железопътният транспорт, като основна част от интермодалните решения, допринася за по-голяма сигурност за товарите. Това е особено важно, когато се превозват опасни товари, лесно запалими или избухващи при сблъсък. Непроменящите се маршрути на влаковете означават по-малка вероятност от произшествия и сблъсъци. Това означава, че товаренето, превозването и разтоварването на опасни товари се извършва по-лесно, тъй като се налагат по-малко ограничения.

Освен това, когато контейнерите със стоки или товари са вече във вагоните, подредени един върху друг, на два реда, и вагоните се затворят, това означава сигурност за превозваните стоки или товари. Те не могат да бъдат достигнати от външни лица.

По-малко замърсяване на околната среда с интермодални маршрути

Използването на по-малки количества гориво е важно не само за понижаване на цените на превозите. С по-малко гориво се намалява и зърсяамването на околната среда. Това е в съответствие с един от основните принципи, към които се придържа Деламод България – принципът за зелена логистика, тоест грижа за околната среда чрез стремеж за по-малко замърсяващи транспортни решения.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане