fbpx

Иновации в управлението на веригата на доставките

В съвременната логистика управлението на веригата на доставките е една от основните задачи. В световен мащаб са налице иновации за по-голяма ефективност на дейностите по доставяне:

  • Все по-тясно специализиране на предприятията и по-голям аутсорсинг, налагащ по-интензивни доставки

  • Разширяване на географския обхват на веригата на доставките

  • Развитие на няколко вида системи за дистрибуция – преки, транзитни и регионални
  • Все по-голям аутсорсинг на логистични дейности
  • Екологичност на веригата за доставки чрез зелени вериги
  • Все по-големи мерки за сигурност във веригата за доставки

По-интензивни доставки вследствие на аутсорсинг

Аутсорсингът е характерен за някои отрасли. Той включва монтиране, преопаковане и др. Веригата на доставките се увеличава и нараства нуждата от логистични услуги в тази връзка.

Разширяване на географския обхват на доставките

Това разширяване се стимулира от изместване на логистиката от далечни страни с ниски цени на производство, но с голяма степен на риск, към по-близки страни. Освен нарастващата цена на труда в азиатските страни релокацията се налага и поради нарастващите цени на енергията. Тенденцията е към местно производство и логистичната мрежа се развива в съответствие с това.

Иновациите при дистрибуционните системи

Чрез развитие на преки, транзитни и регионални дистрибуционни системи се постига по-голямо интегриране. Освен преките доставки и транзитните дистрибуционни системи с преразпределителни депа (наречени cross docking), се използват и регионални системи с един склад, който обслужва поръчки на клиенти от няколко съседни страни. Така се развиват преразпределителни депа, при които обращаемостта на запасите е висока, а освен това логистичният канал и каналът за продажби се разделят.

Нарастващ аутсорсинг на логистични дейности

Логистичните дейности, които не включват съществени компетенции, се възлагат чрез аутсорсинг, което допринася за намаляване на разходите и подобрено обслужване.

По-големи грижи за околната среда чрез зелени вериги на доставки

Това е още една иновация, част от глобалния стремеж за екологични услуги. Със зелените вериги на доставки се обръща все по-голямо внимание на обратните материални потоци. Опаковъчните продукти се рециклират или използват повторно. Неточно доставените продукти се препродават. Повреденото оборудване се поправя, за да се използва.
Иновациите при опаковъчните материали включват използване на изцяло рециклируеми материали и стремежа към почти нулеви отпадъци.
Не на последно място, към зелените иновации спада и стремежът за използване на по-малко гориво, чрез възможно най-кратки маршрути или интермодални транспортни решения.
Като резултат от екологичните иновации се появяват нови длъжности във веригите, за които задачата е управлението на обратните потоци.

Повишена сигурност във веригата на доставките

Тук акцентът е върху използването на нови технологии и процедури за защита не само против кражби, но и срещу нарастващи рискове като тероризъм, пиратство, контрабанда и др. Поради увеличения брой рискове и нарастването им по степен сигурността на логистичните системи вече се осигурява в няколко измерения.

Логистиката и ролята й в управлението на веригата на доставките

За да отговори на нарастващото значение на иновациите във веригата, логистиката трябва да развива нови подходи, да включи управлението на риска, да предлага пакети от услуги и да прилага непрекъснато новостите в информационните технологии. Важно е да се развива все повече партньорството с логистични фирми в други страни, каквато е практиката на Деламод България.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане