fbpx

Изисквания на IATA за транспортиране на литиеви батерии

Рискове, свързани с транспортирането на литиеви батерии

Капацитетът на литиевите батерии за генериране на високи нива на мощност обуславя наличието на голямо количество енергия в тях.

Може да се стигне до отделяне на голямо количество топлина, ако се получи късо съединение.

Химичният състав на литиевите батерии може да причини възпламеняване при повреда, или ако батериите не са конструирани правилно.
Нови разпоредби на IATA за транспортиране на литиеви батерии с въздушни пратки.

IATA е Международната асоциация за въздушен транспорт. Тя разработва разпоредби за транспортиране на опасни товари с въздушен транспорт. Новите разпоредби за превозите на литиеви батерии са в сила от 1 януари 2015 г.

Подразделяне на изискванията според типа на батериите

Изискванията се подразделят според следните критерии:

  • какъв тип са батериите, литиево-йонни или литиево-метални
  • според вида на опаковане:
  1. с оборудване
  2. без оборудване
  3. когато батериите са поставени в оборудване

Изисквания за опаковането на литиевите батерии

Правилното опаковане на батериите предотвратява риска от късо съединение или от активиране на батериите. Особено важно е те да не могат да влязат в контакт с метални предмети, електропроводими повърхности или други батерии.

Опаковките трябва да бъдат изцяло затворени, от електронепроводими материали, като например найлонови пликове. Меките опаковки, например от хартия, не са подходящи. Трябва да се осигури защитата на откритите конектори или клеми, които могат да се обезопасят с електронепроводими лепенки, капачки и др.

Уплътняването вътре в опаковките е друг основен фактор за осигуряване на безопасността при транспортиране. Омекотяващата подложка е най-често прилаганият начин на уплътняване. Така се предотвратява и възможността за изместване на батериите по време на транспортирането и за оголване на клемите или конекторите.

Етикети и маркировки

При опаковането на пратките с литиеви батерии трябва да се запознаете с изискванията за етикиране и маркиране за отделните видове – литиево-йонни и литиево-метални.
Изискванията се различават и във връзка с начина на опаковане на батериите – без оборудване, поставени вътре в оборудване, или с заедно с оборудване.

Необходима документация

Документацията, придружаваща всяка пратка с литиеви батерии, трябва да включва следната информация:
Предупреждение за внимателно боравене с пакета.
Идентифициране на вида на батериите.
Изискване за преопаковане на пратката в случай на повреда на опаковката.
Телефонен номер, на който при необходимост може да се получи допълнителна информация.

Забрана на транспортиране на литиево-метални батерии без оборудване

Тази забрана е в сила от 1 януари 2015 г. Транспортирането на такива пратки може да се извършва в мрежата IDG за международни превози на опасни товари на UPS. Тук можете да проверите кои са държавите, включени в списъка на UPS за транспортиране на опасни товари в мрежата IDG.

Изключения от забраната

Изключения се правят за малките батерии, които са много широко разпространени. За транспортирането на такива батерии правилата са опростени. За пратките, които не са включени изцяло в категорията на опасните товари, не е необходимо изготвянето на договор UPS Dangerous Goods.

Рискове при изпращане на изтеглени дефектни литиеви батерии

Дефектните литиеви батерии, изтеглени от пазара, са свързани с особено високи рискове от възпламеняване. Затова не трябва да се допуска изпращане на такива батерии. Според изискванията се налагат глоби и наказания за изпращачите на такива батерии.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане