fbpx

Зелена логистика

08. 05. 2019

Като водеща логистична компания Деламод България полага грижи не само да удовлетвори нуждите на клиентите си, но и да извършва услугите си с минимално вредно влияние върху околната среда. Това е принципът на зелената логистика – дейности за измерване на неблагоприятното екологично влияние на логистичните услуги и свеждането на това влияние до минималните възможни размери.

зелена логистика

 

Загрижеността за околната среда – общо дело

Защитата на околната среда и намалените разходи на горива са общо дело. В групата на факторите за постигане на тези две цели са:

 • логистичните компании като Деламод България;

 • държавата с международните и местни наредби;

 • нашите служители, които държат да работят в компания, отговорна за опазването на околната среда и социално отговорна;

 • нашите клиенти, които все повече осъзнават необходимостта от екологични услуги.

Средства за намаляване на влиянието на логистичните дейности върху околната среда

За свеждането до по-малки стойност на неблагоприятното влияние на дейностите по превози,  осъществявани от Деламод България, ние използваме ново оборудване и технологии, които работят по-ефективно и затова имат по-малко вредно влияние, например чрез намалени разходи на гориво. Но нашите средства включват и още много мерки за опазване на околната среда и на природните ресурси, които ние прилагаме като холистичен подход за осъществяване на зелена логистика:

 • преценяване на пазара, клиентите и стоките;

 • планиране и изграждане на структури;

 • контролиране и измерване;

 • ресурси, транспортно оборудване и технологии.

Оптимизацията – основен фактор за постигане на екологична логистика

За Деламод България оптимизацията е основен фактор, с който можем да постигнем екологичност на логистичните услуги. Оптимизацията, която осъществяваме, е на няколко нива:

 • оптимизация на стоките и товарите;

 • оптимизация на маршрутите;

 • по-екологични опаковки;

 • създаване на корпоративна мрежа за логистични услуги;

 • партньорство в рамките на Европа с други логистични компании, за бързина и гъвкавост на превозите;

 • оптимизация на логистичните процеси чрез специализиран софтуер.

Взаимно влияние на оптимизацията на различните нива

В Деламод България ние знаем, че нивата на оптимизация са взаимно свързани. Решенията, които вземаме на дадено ниво, се отразяват на по-нататъшните решения на други нива. Затова подхождаме професионално за вземане на правилните решения, с които общите логистични услуги като краен резултат допринасят за правото ни да се гордеем, че осъществяваме зелена логистика.

Оптимизацията на маршрутите

При определянето на маршрутите за превозите Деламод България взема предвид необходимостта за определяне на най-кратките маршрути, за свеждане до минимум разхода на гориво и по този начин намаляване на замърсяването на околната среда поради транспортирането.

Контролиране на логистичните дейности

Деламод България контролира извършваните логистични дейности, за да установи необходимостта от корекции в тези дейности, когато е необходимо. Контролирането се извършва редовно, за да се осигури непрекъснато подобрение в качеството на извършваните дейности и тяхната екологична ефективност.

Измерване на количеството на използваното гориво и други показатели

За контролиране на извършваните от Деламод България дейности, компанията редовно измерва следните показатели:

 • изразходвано гориво;

 • средна продължителност на годността на гумите на превозните средства;

 • използването на товарното пространство в превозните средства;

 • процентът на километрите, изминати от всяко превозно средство без товар;

 • количеството отпадъчни опаковки.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане