fbpx

За кои стоки има забрани и ограничения при внос и износ

Нормите за безмитен внос са определени нормативно.

В тези рамки пътниците могат да пренасят стоки, които не подлежат на вносно митническо облагане.

Норми за безмитен внос на навършилите 16 години

 • Всеки един от пътниците, който е навършил 16-годишна възраст, има право безмитно да внася:
 • до 200 броя цигари (100 пурети или до 50 пури или до 250 грама тютюн);
 • не повече от 1 литър спиртни и дестилирани напитки с повече от 22% съдържание на алкохол;
 • не повече от 2 литра спиртни и дестилирани напитки със съдържание на алкохол до 22% (ликьорни и пенливи вина);
 • до 2 литра вино;
 • до 500 гр. кафе или не повече от 200 гр. екстракт;
 • до 100 грама чай или до 40 грама екстракт;
 • 50 гр. парфюм или до 250 милилитра тоалетна вода;
 • Различни медикаменти, в такъв вид и количества, че да съответства на личните необходимости на пътуващия;
 • Стоки, които са придобити в чужбина и са различни от споменатите на обща собствена стойност до 100 евро или равностойността им в която и да било друга валута.

Норми за безмитен внос за малолетни лица

Нормите за безмитен внос за малолетни лица се различават от тези за лицата, навършили 16-годишна възраст. Имат право да пренасят медикаменти във вид и количества, които да съответстват на техните лични нужди, а също и предмети и вещи, които са придобили в чужбина, като валутната им равностойност не може да надвишава 50 евро.

Внос и износ на благородни метали и скъпоценни камъни

Вносът и износът на благородни метали и скъпоценни камъни от чуждестранни и местни физически лица е уреден от Министъра на финансите. В следните размери може да се внася и изнася свободно:

 • До 37 грама платина и злато в полуобработен или необработен вид;
 • До 60 грама аксесоари и бижута от платина и злато;
 • До 300 грама сребро (в полуобработен или необработен вид) или сребърни бижута.

Научни трудове и художествени творби

Безмитният внос е допустим за научни трудове и собствени художествени творби, без значение какъв е видът на информационния носител.

Често пътуващи лица

Лицата, които преминават границата по-често от веднъж месечно, използват намалени норми по отношение на безмитния внос в размер на – 20 евро за придобитите стоки в чужбина и – 20% от традиционните норми за стоките, които са посочени по-горе.

Надвишаване на нормативно позволената стойност

Ако общата стойност на стоките, внесени от едно лице надвишава нормите за безмитен внос, тогава безмитен внос е допустим единствено за част от стоките, стойностите на които не надвишават указаните норми. За останалите е необходимо да се попълни бланка за стокова митническа декларация. Тя може да бъде получена на гранично пропускателните пунктове от някой от митническите служители. На гърба на всяка от тях са отпечатани указанията за попълване, с които пътниците да се запознаят предварително, като това значително ще ги улесни в правилното оформяне и попълване на декларацията.

Внос и износ на парични средства

Парични средства с равностойност до 10 хиляди евро не се изисква да бъдат писмено декларирани пред митническите органи. Ако сумата е по-голяма, тя трябва да се декларира писмено в специална Декларация за паричните средства. В нея се вписва общата стойност на валутата, произхода им и тяхното предназначение, транспортният маршрут и транспортното средство.

При спедиция на товари Деламод България предлага на своите клиенти цялостно митническо представителство.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане