fbpx

Въздушен транспорт на опасни товари

Условията за въздушен транспорт на опасни товари се определят съгласно Наредба № 18 (в сила от 4.03.1999 г.) за безопасен превоз на такива товари.

Като опасни товари се класифицират вещества или предмети, които могат да създадат риск за здравето и безопасността на персонала на превозвача, както и за неговата собственост.

Те се разпределят в 9 класа, като най-често превозваните такива товари са от класовете:

Клас 1: Взривни вещества, включващи като подкласове:

 • вещества и товари, които могат да създадат опасност от масов взрив
 • вещества и товари, които могат да издадат опасност при изхвърляне
 • вещества и товари, които създават риск от запалване или слаб риск от избухване, при изхвърляне, или и двете
 • вещества и товари, които не създават значителен риск
 • вещества и товари, които са крайно нечувствителни, но могат да създадат риск за масов взрив

Клас 2: Газове: лесновъзпламеними и негорими нетоксични газове, както и токсични газове

Клас 3: Горими течности

Клас 4: Горими твърди вещества и вещества, които могат да се самовъзпламенят, или при допир с вода отделят лесновъзпламеними газове

Към опасните товари спадат също така:

 • окисляващи вещества
 • инфекциозни вещества
 • радиоактивни материали
 • вещества, които причиняват корозия

Документи, определящи условията за опасни товари по въздух

За да бъдат приети за превоз, опасните товари трябва да отговарят на условията на Наредба № 18 и на други международно валидни документи:

 • Техническите инструкции на ИКАО (Международната организация за гражданско въздухоплаване за превоз на опасни товари по въздух;
 • Правилника на ИАТА (Международна организация за въздушен транспорт) за превозване на опасни товари по въздух;
 • Приложимите специфични изисквания и регламент за превоз по въздух към операторите и държавите, които участват в превоза на опасни товари по въздух.

Изключения за превоз на опасни товари, при които не се спазват някои или всички от горепосочените документи

Ако са налице извънредни обстоятелства, когато е невъзможно използването на други вид транспорт, и след като са взети всички необходими мерки за безопасност при превозването, Министърът на транспорта може да разреши по изключение превоз на дадени опасни товари по въздух.

Опаковане на опасни товари за безопасен превоз

Опаковките на опасни товари при транспорт трябва да бъдат с добро качество, целостта им да не е нарушена, така че да няма риск от изтичане или разсипване, тъй като при превоз с въздушен транспорт може да настъпят промени в нормалните условия, свързани с температура, влажност, налягане, или вибрации.

Опасни товари не трябва да бъдат пакетирани в една и съща външна опаковка с други товари, опасни или неопасни, ако те могат да реагират опасно помежду си.

На опаковките трябва да има достатъчно място за поставяне на необходимите етикети и маркировки.

Задължения на товароизпращача на опасни товари

 • Да не предлага за въздушен превоз опасни товари, забранени за превозване с въздушен транспорт.
 • Да опакова, маркира и етикира правилно опасните товари.
 • Да представи Декларация на изпращача, в два екземпляра, на езика изискван от държавата на изпращача, а също и на английски език, подписана от него, съставена съгласно необходимите изисквания.
 • Да достави опасните товари до летището в уговореното време, за да не се наложи складирането им на летището. Изключение може да се направи за летища, които разполагат с подготвени за складиране на опасни товари складове.

Задължения на превозвача

 • Да приема опасните товари само ако са опаковани според изискванията и са придружени от необходимите документи.
 • Да осигури място за проверка на външната опаковка.
 • Да осигури място за складиране на опасните товари, ако това се налага и е уговорено.
 • Да осигури подходящи контейнери за превозването на опасните товари.
 • Да осигури специално оборудвано място в района на летището за товаренето на опасните товари, далеч от сградите на летището и от другите места, в които има персонал.

Този сайт използва "бисквитки", за да ви предостави по-оптимално и персонализирано обслужване. С използването на този сайт Вие приемате използването на "бисквитки", както е посочено в известието ни за поверителност и "бисквитки". Прочетете още

Приемане