Политика по качеството - ISO 9001 | Delamode Bulgaria
Каталог » Политика по качеството - ISO 9001

Политика по качеството - ISO 9001

Нашата сертифицикация бе одобрена от Lloyds Register Assurance и удостоверява, че системата за управление на качеството в Деламод България за международни и вътрешни спедиторски услуги с автомобилен, въздушен и морски транспорт, отговаря на следните ISO стандарти - BS EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015 & ISO 9001:2015.

Сертификат по ISO 9001

 

Политика по качеството - ISO 9001 

 

 

нагоре