Фактори, определящи бъдещите стратегии за развитие на съвременната логистика | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Фактори, определящи бъдещите стратегии за развитие на съвременната логистика

Фактори, определящи бъдещите стратегии за развитие на съвременната логистика

С глобализацията на съвременния свят тенденциите са към непрекъснато нарастване на потока от стоки и услуги. Това от своя страна представя все по-големи изисквания пред логистичните фирми. С увеличаването на транспорта и пътуванията, както и с новите технологии, клиентите стават все по-информирани и взискателни.

Деламод България се включва в общия стремеж на логистичните фирми за осигуряване на непрекъснат поток от доставки, като се ръководи от основните фактори, които ще влияят на оформянето на стратегиите за логистичен транспорт през близкото бъдеще.

Разпоредбите

Разпоредбите за логистични превози ще продължават да се изменят по отношение на таксите за транспорта, капацитета на транспортните средства и др. Деламод България следи измененията в разпоредбите и спазва всички изисквания за национални и международни превози и ще продължи да следи и спазва новите изисквания на разпоредбите в бъдеще.

Процесът на глобализация изисква все по-бързи и евтини логистични услуги

Глобализацията вече е факт. Тя свързва отделните индустрии, както и отделните хора. Понастоящем около една трета от световната търговия се осъществява между клонове на международни компании. За удовлетворяване на нуждите на компаниите и на отделните хора транспортът трябва да става все по-бърз и по евтин, което се отнася и до логистичния транспорт.

За осигуряване на такъв транспорт се стреми и Деламод България, като използва възможно най-оптимални маршрути, които могат и допълнително да се адаптират при необходимост, след като са първоначално определени.

За по-бързи и по-евтини транспортни решения Деламод България предлага редовни групажни линии до редица страни в Европа и Близкия Изток. Така фирмите, изпращащи малки пратки, могат да използват транспорт всяка седмица до дестинации в страните, до които достигат групажните услуги на Деламод България, без да се налага да изчакват, докато съберат достатъчно стоки за запълване на обема на едно транспортно средство.

Градове, разчитащи на смарт технологии

В глобален мащаб плановете за смарт градове са на дневен ред. Те ще се осъществят в близкото бъдеще. Смарт градовете са големи градове с интензивен транспорт и с развити решения, включително транспортни, основаващи се на нови технологии. Планира се създаването на смарт решения, с които могат да се избегнат основни проблеми на транспорта в тези големи градове, като например задръствания. Това е особено важно за фирми с международни логистични услуги като Деламод България, чиито транспортни средства ще могат да се придвижват по-бързо през такива смарт градове.

Все по-голяма грижа за опазване на околната среда от замърсяване

Зелената логистика, с грижа за опазването на околната среда, вече е задача на всички логистчни фирми. Деламод България допринася за опазването на околната среда чрез организиране на оптимални маршрути и използване на екологични опаковки. Тази тенденция ще става все по-важна в бъдещето.

По-нататъшно развитие на конкурентноспособността

Логистиката е сектор, в който конкурентноспособността е особено важна. С нарастващите нужди от логистични превози нараства и предизвикателството за поддържане на високо ниво на конкурентноспособност. Деламод България разчита на нови технологии и обработване на данни и на използване на нови възможности за подобряване на услугите като възможности за по-бързо предвижване през смарт градове. Използвайки новите възможности и технологии в услуга на логистиката, Деламод може да осигури все по-бързи и евтини услуги за транспорт на стоки и товари.

Конкурентноспособността на Деламод България се осигурява и от спазване на разпоредбите за национален и международен транспорт, както и на измененията в тях.

Service Image: 
нагоре