Уреждане митнически формалности при внос, износ или транзит | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Уреждане митнически формалности при внос, износ или транзит

Уреждане митнически формалности при внос, износ или транзит

При внос, износ и транзит на стоки през ЕС се прилагат митнически процедури. Тук ще разгледаме последователно какви са формалностите при трите режима за стоките и товарите за ЕС.

Внос – процедури и обмитяване

При внос стоките се освобождават от митница за свободно циркулиране в ЕС, с намалено мито или нулево мито, в зависимост от употребата, за която са предназначени. С тази процедура се дава възможност на търговците да плащат ниски мита или да не плащат мита. За това е необходимо разрешение от митническите власти.

Деламод България ви предлага пълно митническо представителство за режим внос, при който внесените стоки вече са със статут на местни стоки. Трябва да се подаде митническа декларация, както и някои други необходими документи, за оформянето на които Деламод предлага услугите си.

Износ – процедура, документи и изисквания

Процедурата на митническия режим при износ се състои от два етапа. Първо износителят предоставя стоките заедно с декларация за износ, а когато е необходимо, упълномощава за износ. Тези документи се представят в митническите офиси – в мястото, в което се намира бизнесът на износителя, или в мястото, в което стоките се опаковат и товарят за износ.

Деламод България предлага представителство и при износ на стоки, включително и за подаване на документи в митнически офис на място, различно от мястото на бизнеса на износителя и от мястото, в което се извършва опаковането и товаренето на стоките, когато има основателни причини за това.

Важно условие, за да може митническите власти да разрешат износ на стоки, е тези стоки да напуснат митническата територия на ЕС точно в същото състояние, което е било установено при подаването на декларацията, необходима за износ.

Деламод България помага както за съставянето на декларацията и други необходими документи за износ, както и в установяването дали за дадения вид стоки има някакви забрани или ограничения. Ще ви помогнем и с информация за максималната стойност, разрешена за единична пратка и за един декларатор, за да може да отговорите на всички условия, прилагани при режим износ.

Транзит

Режимът транзит е два вида: общ транзит, между страните-членки на ЕС и някои други страни, и транзит през ЕС.
При общия транзит освен членките на ЕС в условията за осъществяване на този режим се включват и страни като Турция, Македония, Сърбия, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария. След промяната в условията от 5 декември 2017 година процедурата е вече същата както при тази за транзит през ЕС.

Процедурата за транзит през ЕС се прилага за движението на стоки, непроизведени в ЕС, за които се прилагат мита и други такси при вноса им, както и за стоки, произведени в ЕС, но които трябва да преминат през страна, която не е членка на ЕС, за да достигнат от една дестинация в ЕС до крайната дестинация, която също се намира в ЕС.
Разпоредбите, които се прилагат за транзит на стоки, включват както общите разпоредби за транзит, важащи за дадената страна, така и Карнет ТИР.

Деламод България предлага услуги за организиране на транзит на стоки, както и уреждане на формалностите, свързани с транзита.

Service Image: 
нагоре