Транспорт и логистика за машиностроенето | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Транспорт и логистика за машиностроенето

Транспорт и логистика за машиностроенето

Нуждата от логистика за машиностроенето
Машиностроителните предприятия имат редовни нужди от логистични услуги за доставка на суровини. Това се дължи на непрекъснатото разрастване на отрасли като приборострoенето, електротехниката, електрониката, изчислителната техника. За новото оборудване се изискват нови суровини, които се доставят от различни дестинации.
Създаването на нови технологични връзки с други страни също спомага за разрастването на доставките на суровини за машиностроенето и транспортирането на готовите продукти.

Организация на логистиката за машиностроенето

 • обширна мрежа от офиси, за нуждите на машиностроителните предприятия в съответните региони
 • специалисти в областта на логистиката за машиностроенето
 • консултанти в областта на логистиката за машиностроенето
 • собствени превозни средства за транспорт за нуждите на машиностроенето
 • собствени митнически агенции

Видове логистични решения за нуждите на машиностроенето

Критерии за избор на логистична фирма

 • цената на услугите
 • въз основа на териториалната отдалеченост на доставчика
 • количествени критерии: според големината на партидата
 • въз основа на репутацията на логистичната фирма
 • включването на други услуги, оформяне на документи и застраховки

Видове транспорт за нуждите на машиностроенето

 • сухопътен
 • въздушен
 • морски

Допълнителни технологии, прилагани в логистичните услуги за машиностроенето

 • система за проследяване на транспортираните пратки
 • предложения за оптимизирани маршрути според нуждите на клиента
 • консолидиране на пратки при необходимост
 • получаване на съобщения за извършените доставки

Логистични услуги за машиностроенето на Деламод България

 • сухопътни логистични услуги: директни доставки, извършвани без претоварване, за европейските държави, с изключение на Ирландия. Фирмата разполага със склад в близост до Лондон, в Braintree, Essex, както и допълнителни депа в градовете Bristol и Bradford.
 • морска логистика: включваща FCL и LCL контейнерни превози, доставки врата – порт и врата – врата.
 • въздушна логистика: за внос, износ, консолиридарни превози до страните в Западна Европа, Северна Америка и Азия, заедно с партньорите на Деламод България в международна спедиторска мрежа. Въздушните логистични услуги включват транспорт летище – летище, врата - врата.
 • Логистичните услуги на Деламод България за машиностроенето включват и митническо представителство и застраховане.

 

Service Image: 
нагоре