Транспорт до Андора | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Транспорт до Андора

Транспорт до Андора

Разположено между Франция и Испания, Княжество Андора е една от дестинациите за доставки и транспорт за български фирми. Ниските данъци и разположението на страната са предпоставки за транспорт на стоки. Освен това, въпреки че не е член на ЕС, Андора не налага мита на промищлените стоки от страни-членки на ЕС, което също благоприятства търговията и транспорта на стоки до там.

За транспорт до Андора разчитайте на превози от Деламод България.

Предлагаме ви транспорт на комплектни товари до и от Андора

Комплектните превози ви предлагат удобството да транспортирате само вашите товари в даденото транспортно средство. Обърнете се към Деламод България за оферта и организиране на комплектни превози за ваши стоки и товари до или от Андора. За да ви улесним, ви предлагаме и транспорт от врата до врата.
Ще организираме вашите комплектни превози на същия ден, на който получим заявката. Самите стоки или товари ще бъдат взети на същия ден или най-късно на следващия.

Превозите на комплектни товари до Андора ще бъдат извършени с подходящи транспортни средства

В зависимост от стоките или товарите, които ще бъдат комплектни, ще ги натоварим и транспортираме на специализирани транспортни средства. Камионите на Деламод България имат товароподемност до 22 тона. Освен това разполагаме с бусове и с други специализирани средства.

Деламод България разполага с транспортни средства за извънгабаритни товари, за високообемни товари, с хладилни камиони за бързооборотни товари, както и със специализирани дрехарки, в които се превозват дрехи на закачалки. Освен това разполагаме и със средства за транспорт на опасни товари, сертифицирани за този вид превози, съгласно спогодбата ADR.

Групажен транспорт до Андора с Деламод България

За редовно изпращане на групажни пратки до и от Андора използвайте групажните линии на Деламод България. При необходимост можете да комбинирате изпращането на пратки до Андора с изпращането на пратки до Франция и Испания. Превозите на Деламод България до тези страни дават възможност за комбиниране с транспорт до Андора, като улеснение за търговци и други изпращачи и получатели на стоки и товари.

Справка за Андора

Андора се намира в подножието на Пиренеите. Заедно с части от съседните Испания и Франция тя принадлежи към каталонската общност. Туризмът е основният отрасъл, с дял 80% от икономиката на страната. Освен това Андора е привлекателен район за инвеститори, с ниските данъци. Столицата й е Андора ла Веля. Страната е разделена на седем общини. От 1999 г. използва еврото, което допълнително улеснява туризма и търговията.

Андора няма железопътен транспорт, но линията, свързваща Латур-де-Карол и Тулуза преминава на 2 км от границата на страната. От Тулуза транспортът може да се осъществява с високоскоростни влакове.

Общата дължина на пътищата е 269 км. От тях 198 км са павирани. Основният път на север, към Франция, CG-2, преминава през прохода Енвалира, през тунел. Пътят е отворен целогодишно. До испанската граница води път CG-1. Често обслужвани автобусни линии свързват Андора с Барселона и летището на Бареселона, както и с Тулуза и с летището на Тулуза.

Service Image: 
нагоре