Транспортни услуги при организацията на спортни мероприятия | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Транспортни услуги при организацията на спортни мероприятия

Транспортни услуги при организацията на спортни мероприятия

Различните спортни мероприятия се организират достатъчно рано преди самите мероприятия, тъй като включват планиране и организация и логистика на елементи за спортни съоръжения, на спортно оборудване за спортовете, които ще бъдат включени в мероприятията, както и логистика за личен багаж на участници и треньори, включващ и съответните спортни уреди. Още една голяма група участници, спортни коментатори и журналисти, също се нуждаят от логистика за своя личен багаж.

Деламод България предлага логистика както на елементи на спортни съоръжения, така и транспорт на личен багаж на индивидуални спортисти, които ще участват в даденото мероприятие, и личен багаж на треньорите им, както и на личен багаж на групи от спортисти и треньори.

Организацията на спортни мероприятия задължително включва логистиката за тях
Както при всички мащабни дейности, планирането на спортните мероприятия и на етапите на организацията им е от основно значение. Организацията и подготовката на всяко спортно мероприятие е свързана с доставки на елементи за спортни съоръжения, за изграждане на нови съоръжения и ремонт на съществуващи такива. Когато наближи началото на мероприятието, организирането на транспорта на личен багаж на групи от спортисти и треньорите им, както и на личен багаж на коментатори и журналисти, е следващият етап от организацията.

Логистика за спортни съоръжения
Изграждането и ремонтът на спортните съоръжения преди провеждането на спортни мероприятия зависят от навременната логистика. Логистичните дейности включват транспорт от складове на заводи и фирми до местата на провеждане на съответните мероприятия.

Деламод България организира транспорт на елементи за спортни съоръжения с транспортни средства с различна товароподемност и обем. Така можем да организираме транспорт за всякакви пратки с елементи за спортни съоръжения.

Транспорт на елементи за модулни сгради за спортни мероприятия
Модулните сгради дават възможност за съкращаване на периода на изграждане и реализиране на сгради за спортни мероприятия на по-евтини цени и с по-малко работна ръка. Затова необходимостта от логистика на модули за сгради със специфично предназначение, като сгради за спортни цели, нараства все повече.

Предварително проектираните и произведени модули се организират лесно за транспортиране. Те се натоварват в контейнери или за по-големи модули върху платформите на транспортните средства. В Деламод България работят специалисти с опит в транспорта на модули за модулни сгради за различни мероприятия, включително и за спортни мероприятия.

Видове елементи за вътрешно обзавеждане на модулни и други сгради
Както за модулните сгради, така и за другите сгради за провеждане на спортни мероприятия са необходими елементи за вътрешно обзавеждане. Логистиката за вътрешно обзавеждане на модулни сгради включва транспорт на:

  • трибуни
  • скамейки
  • подиуми
  • защитни прегради и стени
  • разделителни завеси
  • облицовки за подове
  • спортни настилки
  • стени за катерене
  • акустични облицовъчни елементи
  • предпазни мрежи и други.

Деламод България предлага както транспорт на елементи за вътрешно обзавеждане на модулни и други сгради, така и опаковане на елементите преди транспорта, за запазване от евентуални надрасквания и счупвания.

Service Image: 
нагоре