Транспортни такси в Европа | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Транспортни такси в Европа

Транспортни такси в Европа

Фирма Деламод България извършва групажен транспорт до Англия и всички европейски държави. За улеснение на нашите клиенти по-долу сме дали пътните такси, които се заплащат в някои страни.

Транспортни такси за Англия

В Англия пътните такси са сравнително ниски. Около 10 паунда. Тази година беше въведена допълнителна такса за чужди МПС над 12 т., която е между 2 и 10 паунда на ден.

Транспортни такси за Германия

При групажен транспорт в Германия таксата се определя от екологичната норма на превозното средство, дали има AdBlue и броя на изминатите километри. Тя е между 0,141-0,288 евро на километър.

Транспортни такси за Латвия

В Латвия транспортните такси се плащат в съответствие на екологичната норма, на която отговаря камиони, осите на камиона, тежестта и продължителността от време, за което се заплаща такса.

  • За транспортни средства от 3,5 до 12 тона Евро 0-6 дневната такса е 8 евро, седмичната 20, месечната 40, годишната между 400-484 евро.
  • За транспортни средства над 12 тона Евро-0-6 дневна 8-11 евро, седмична 21-46 евро, месечна 43-92 евро, годишна 427-925 евро.

Транспортни такси за Литва

При използване на някои пътища в Литва се изисква да имате платена винетна такса. Тежкотоварните транспортни средства попадат в категориите N2 и N3. Таксите се плащат в литовски литаси (10 литаса са приблизително 5,65 лв.). Те зависят от тежестта на превозното средство и екологичната норма на която отговаря.

За всички тежкотоварни средства – дневна такса 37 литаса, седмична 170 литаса, месечна 400 литаса. Годишна такса според екологичната норма – Евро 3 и по-висок клас между 1800-2600 литаса, а за Евро 0, 1, 2 между 2400-2450 литаса.

Транспортни такси за Румъния

В северната ни съседка се плащат винетни такси на базата на теглото на превозното средство, броя на осите и периода на винетката. Цените са в евро.

  • За транспортни средства от 3,5 до 7,5 тона Евро 0-6:  дневната такса е 4 евро, седмичната 20, месечната 52, годишната между 320 евро.
  • За транспортни средства от 7,5 до 12 тона Евро 0-6: дневната такса е 7 евро, седмичната 35, месечната 91, годишната между 560 евро.
  • За транспортни средства над 12 тона  до 3 оси:  дневна 9 евро, седмична 45 евро, месечна 117 евро, годишна 720 евро.
  • За транспортни средства над 12 тона 4 и повече оси:  дневна 11 евро, седмична 55 евро, месечна 143 евро, годишна 1210 евро.

Транспортни такси за Франция

Дължимите за 2014 г. пътни такси за групажен транспорт до Франция при преминаване на пътища или тунели са публикувани на сайта www.autoroutes.fr/FCKeditor/UserFiles/File/Tarifs%202014(3).pdf

За групажен транспорт в Белгия, Дания, Люксембург, Холандия и Швеция е в сила т.н. Евровинетка. Може да се закупи еднодневна, седмична, месечна, годишна.

Долните тарифи са в сила от 01.01.2014 до 31.12.2014

  • Годишната такса според емисионния клас Евро 0-6 и брой на осите от 1 до 3 е между 750 и 960 евро. Ако броя на осите е 4 и повече таксата е между 1250 и 1550 евро.
  • Месечната такса според емисионния клас Евро 0-6 и брой на осите от 1 до 3 е между 75 и 96 евро. Ако броя на осите е 4 и повече таксата е между 125 и 155 евро.
  • Седмичната такса според емисионния клас Евро 0-6 и брой на осите от 1 до 3 е между 20 и 26 евро. Ако броя на осите е 4 и повече таксата е между 33 и 41 евро.
  • Дневната такса според емисионния клас Евро 0-6 и брой на осите от 1 до 3 е 8 евро. Ако броя на осите е 4 и повече таксата също е 8 евро.

При групажен транспорт в Дания се плаща при преминаването на 2 моста.

Моста Оресунд – камиони от 9-20 метра – 138 евро (вкл.25% ДДС), камиони над 20 метра – 207 евро (вкл.25% ДДС).

Моста Сторбелт – камиони под 10 м. – 92 евро, камиони между 10-20 м. – 146 евро, камиони над 20 м. и макс. тегло 60 т. – 219 евро. Цените са с вкл. 25 % ДДС.

 

Service Image: 
нагоре