Транспортни решения за фирми, работещи на аутсорсинг | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Транспортни решения за фирми, работещи на аутсорсинг

Транспортни решения за фирми, работещи на аутсорсинг

Аутсорсингът е неизменно свързан с логистиката. Навременните доставки на материали са от значение за успеха и обема на продукцията, които се постигат. Деламод България предлага транспортни решения за фирми, които използват аутсорсинг в своята работа. Логистичните разходи могат да достигнат до 10% от общите разходи, затова е важно да се постигнат транспортни решения, които комбинират навременност на доставките с конкурентни цени. Така се поддържа производителността и фирмите, използващи аутсорсинг, разчитат на качествени логистични услуги, комбиниращи професионално обслужване, спазване на срокове и грижа за пратките по време на транспорта и ефективни ценови решения. Транспортът за аутсорсинг се извършва от професионалисти, което дава възможност на фирмите да оставят всички грижи по транспортирането на Деламод и да се занимават с преките си дейности.

Изборът на правилните маршрути

След получаване на заявки от фирми за доставки за аутсорсинг Деламод България разработва маршрути, които са най-оптималните спрямо началната и крайната дестинация. Съставянето на най-кратките възможни маршрути е от съществено значение не само за срока на доставка. То е свързано и с разхода на гориво: намаляването на разхода на гориво допринася за по-ниски цени на транспортните решения за аутсорсинг.

Складови решения от Деламод България като част от транспортните решения за аутсорсинг

При аутсорсинга складирането е неизменна част от дейностите, които трябва да осигурят непрекъснатост на доставки на материали и на готови продукти. Деламод България предлага съхранение в своя склад с голям капацитет, в София. От склада има достъп до две основни магистрали: Е80, свързваща европейските страни с Турция, и Е79, свързваща България и Гърция.

Деламод България предлага и вземане и опаковане като допълнение към складовите си услуги.

Договорите за транспорт за аутсорсинг от Деламод България

Независимо до коя дестинация е необходим транспорт за нуждите на аутсорсинг, в Европа и в Близкия Изток, Деламод България предлага договори, които са дългосрочни решения за транспортиране от опитни служители, с всички грижи за транспортираните материали и продукти.

Всеки договор се изготвя в съответствие с необходимостите на фирмата, като се включват съответните параметри. Договорите гарантират както навременността, така и качеството на транспорт от Деламод България. Още едно предимство на нашите логистични услуги е гъвкавостта, за да можем във всеки момент да ги адаптираме към вашите нужди.

Интегрирането на всички звена от логистичните услуги е от ключово значение за транспортните решения за аутсорсинг

За спазване на срокове, постигане на най-оптимални маршрути, както и за непрекъснати грижи за транспортираните суровини и продукти за запазване на състоянието им Деламод България комбинира всички звена от транспортните услуги в единна система. Интегрирането осигурява синхронизиране на всички отделни дейности, за постигане на качество и навременност на общите транспортни решения. С помощта на съвременната си система за проследяване Деламод България постига пълно синхронизиране на всички дейности. Така с управлението на информацията загубите на време се елиминират или свеждат до минимум.

С транспортните решения за аутсорсинг Деламод България ви дава възможност да постигнете по-голямо оптимизиране на дейността си

Организираните логистични решения за аутсорсинг от Деламод България дават възможност за по-нататъшно оптимизиране на дейността на фирмите, чрез непрекъснато наличие на организирана логистика, конкурентни цени и поддържане на запаси от суровини и продукти в складовите площи на Деламод. Рисковете се свеждат до минимум, което е гаранция за по-оптимизирани аутсорсинг дейности.

Service Image: 
нагоре