Транспортиране и съхраняване на химикали като опасни товари | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Транспортиране и съхраняване на химикали като опасни товари

Транспортиране и съхраняване на химикали като опасни товари

Химикалите са суровини, необходими за редица отрасли на промишлеността. Транспортирането и съхраняването им изискват специални условия, за да се запазят в добро състояние и да не се допусне замърсяване на околната среда.

Отрасли на химическата промишленост, за които са необходими химикали

Отраслите на промишлеността, за нуждите на които се използват химикали, включват основно строителството, производството на химически влакна, фармацевтичната промишленост.

Транспортирането на химикали – на разумни цени и в оптимални срокове

Деламод България извършшва специализирана логистика на химикали от производители до клиенти, в малки и големи пратки, спазвайки необходимите условия за транспортиране и извършвайки транспортирането в оптимални срокове. Възможностите за доставяне, които предлагаме, са гъвкави, така че пратките с химикали да достигнат до получателите в необходимите срокове.

Класифициране на химикали като опасни товари

Когато превозваните товари – химикали, могат да доведат до риск за околната среда или за здравето на хората, те се определят като опасни товари.

Опаковане и етикиране на химикалите, прилагане на документи към тях

Тъй като химикалите се определят като специални, опасни товари, стоките трябва да се опаковат добре, в съответствие с изискванията. Освен това те трябва да се маркират и на опаковките да се поставят съответните информиращи етикети. Необходимо е пратките с химикали да са придружени от съответните документи.

Видове опаковки за превози на химикали

За осигуряване на защитата на самите химикали и сигурното им доставяне до крайните дестинации те трябва да се опаковат, използвайки подходящите опаковки. Опаковките трябва да притежават необходимата устойчивост и надписите върху тях трябва да са ясни и четливи, особено предупрежденията. Видовете опаковки включват:

  • Октабини (за превози на обемисти пратки);
  • Защитни опаковки.

Октабини

Октабините са осмоъгълни опаковки. Те осигуряват алтернатива на чувалите и малките контейнери. Опаковането в октабини е икономичен вариант. Те осигуряват и предимството, че могат да се проектират така, че да съответстват на стандартните размери на палетите за химическата промишленост. Деламод България ви осигурява произвеждане на октабини съгласно ваши спецификации. Освен че ще бъдат с необходимите размери, те ще бъдат снабдени и с вашия печат. Така ще се възползвате от модерни опаковки, които ще добавят към вашия професионален имидж.

Защитни опаковки

Защитните опаковки са широко разпространени в промишлените приложения и превози. Те включват и голямоформатни опаковки, както в малки, така и в големи серии. Деламод България може да ви осигури различни защитни опаковки, като кутии с различен формат, а също и кутии за един палет. Освен това ви предлагаме контейнери както за еднократна употреба, така и за многократно използване.

Интегриране на RFID чипове за проследяване на пратките

RFID чиповете се използват за етикиране на мобилни обекти, като например стоки. Те улесняват идентифицирането и проследяването на стоките в опаковките, маркирани с такива чипове.

Съхраняване на химикали за химическата промишленост

Деламод България разполага със складова база за съхранение на химикали за нуждите на химическата промишленост. За улесняване на товаренето и разтоварването тези складове са снабдени с рампи и площи за товарене и разтоварване. В складовете разполагаме със цистерни, специализирани за съхранение и транспортиране на химически продукти, например солна киселина, натриев хипохлорид и др.

Service Image: 
нагоре